PhDr. Milan Pešák

PhDr. Milan Pešák (1963)

nejdelší část své profesní kariéry (1992-2006) jsem se věnoval budování sítě služeb pro nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany. Působil jsem jako prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (do roku 1996 Česká unie nevidomých a slabozrakých, kterou jsem v roce 1989 spoluzakládal). Jsem autorem myšlenky TyfloCenter působících jako krajská střediska sociálních služeb pro nevidomé. Napomohl jsem transformaci služeb pro zrakově postižené a ustavení Tyfloservisu jako samostatné obecně prospěšné společnosti.

Vzděláním jsem speciální pedagog, původním povoláním programátor. V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvoval značnou řádku seminářů, kurzů a výcviků včetně výcviku externí supervize v Remédiu Praha, mediace a facilitace v AMČR, externího profesionálního koučinku v Koučinkcentru Praha či daseinsanalytického výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii pod vedením doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D. v letech 2011 – 2016, schváleného jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a akreditovaný MŠMT ČR. V současnosti se věnuji koučinku, osobnímu a osobnostnímu poradenství, provázení při řešení a zvládání konfliktů a obtížných životních či profesních situací, lektorství a poskytování supervize v oblasti sociálních služeb. Vzdělání si dále doplňuji celoživotním daseinsanalytickým psychoterapeutickým vzděláváním v rámci Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Působil jsem též jako Radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a jako senátor. Jsem nevidomý.

 

 

Supervize:

MUDr. Zuzana Pinďáková

 

Přímý odborný dohled zajišťuje:

PhDr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.

 

Členství:

Česká daseinsanalytická společnost

Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11