Setkávání se snovým životem

Setkávání se snovým životem – otevřená skupinová setkání pro zájemce o snový život (klienty, pacienty, terapeuty, studenty i lidi, kteří s psychoterapií nemají vůbec nic společného) s frekvencí cca jednou měsíčně (pondělky nebo středy, podle toho, jak to který měsíc vyjde, vždy je výběr z více možných termínů a v termínu, kde se může daný měsíc sejít nejvíc zájemců, se setkání uskuteční). Setkání se uskuteční, přihlásí-li se minimálně čtyři zájemci, maximálně osm lidí. Skupina je zaměřena na skupinové sdílení toho, co snový život, výklad snů a také to, být svědkem výkladu, lidem přináší a otevírá. Na sdílení osobní žité i ontologické roviny výkladů snů a přirozeného světa, který se ve snech bezprostředně zjevuje. Délka setkání od 17 do 20 hod. Cena za setkání 200 Kč.  Zájemci se mohou hlásit na email: terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz