Opatření v souvislosti s výskytem COVID-19 v ČR

Opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID19 v ČR

Vážení klienti,

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID19 v ČR nabízím veškeré služby mimo canisterapie, tedy konzultace v rámci poradenství pro pozůstalé, psychoterapeutické poradenství i psychoterapeutický daseinsanalytický výklad snů bezkontaktní formou pomocí skype, messengeru nebo po telefonu.

A to jak pro stávající klienty, tak pro nové zájemce o psychoterapeutické provázení v obtížné životní situaci, krizovou intervenci, psychoterapeutické poradenství, poradenství pro pozůstalé a daseinsanalytický výklad snu.

Tato forma daseinsanalytického psychoterapeutického provázení a poradenství je vhodná pro všechny klienty, kteří se v souvislosti s výskytem onemocnění COVID19 v ČR cítí ohroženi cestováním a osobním kontaktem, patří do rizikové skupiny nebo se ocitli v karanténě a současně potřebují psychoterapeutickou pomoc, podporu a provázení.

Od 27.4.2020 jsou obnovena individuální setkání tváří v tvář, ale současně je možná i individuální péče bezkontaktní formou po telefonu, skype a messengeru. Nadále zůstávají pozastavena všechna terapeutická skupinová setkání, skupiny zaměřené na výklad snů a canisterapie. 

https://czap.cz/o-nas/zpravy-z-cap/319-epidemie-koronaviru-doporuceni-vyboru-cap

https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-14-brezna-2020-c-211-o-prijeti-krizoveho-opatreni/

 

Potřebujete v průběhu epidemické krize konzultace zdarma?

Na platformě: delamcomuzu.cz najdete zprostředkování psychologické online konzultace zdarma po dobu trvání epidemické krize. Pomoc jak pro širokou veřejnost, tak pro pracovníky v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách…
Národ sobě.