Milan Pešák

 

Daseinsanalytik, supervizor v sociálních službách, kouč

Milan Pešák (1963)

+420 777 722 777

milanpesak@seznam.cz

 

Momentálně nepřijímám nové klienty

 

Nejdelší část své profesní kariéry (1992-2006) věnoval budování sítě služeb pro nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany. Působil jako prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (do roku 1996 Česká unie nevidomých a slabozrakých, kterou v roce 1989 spoluzakládal). Je autorem myšlenky TyfloCenter působících jako krajská střediska sociálních služeb pro nevidomé. Napomohl transformaci služeb pro zrakově postižené a ustavení Tyfloservisu jako samostatné obecně prospěšné společnosti.

Vzděláním byl speciální pedagog, původním povoláním programátor.

V rámci dalšího vzdělávání absolvoval značnou řádku seminářů, kurzů a výcviků:

  • Výcvik externí supervize v Remediu Praha
  • Výcvik mediace a facilitace v AMČR
  • Výcvik v externím profesionálním koučinku v Koučinkcentru Praha
  • Komplexní daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii pod vedením doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D., schválený jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a akreditovaný MŠMT ČR.

Věnoval se individuální a skupinové daseinsanalýze, koučinku, individuálnímu poradenství, provázení při řešení a zvládání konfliktů a obtížných životních či profesních situací, supervizi v oblasti sociálních služeb a lektorství. Byl terapeutem Podpůrné skupiny pro lidi v těžké životní situaci či po ztrátě,  Podpůrné  skupiny pro pozůstalé jejichž blízký zemřel sebevraždou a Rozvojové skupiny pro páry. Poskytoval odbornou pomoc pečujícím ve středisku pro pečující A DOMA z. s. Spolupracoval s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. Byl lektorem tréninkové části semináře Rozhovor v psychoterapii vedeného doc. PhDr. Jiřím Růžičkou Ph.D. Byl členem představenstva České daseinsanalytické společnosti a významně se podílel na rozvoji daseinsanalytického výkladu snů, daseinsanalytického způsobu vedení rozhovoru tzv. „Vporozumívání“ a komunitně skupinové daseinsanalýzy. Externě přednášel na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na katedře speciální pedagogiky.  Byl nevidomý.

Působil též jako Radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a jako senátor.

Zemřel 22.3.2023

 

Vzdělání v daseinsanalytickém přístupu:

Úplné psychoterapeutické vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií Komplexní  vzdělání  v komunitně  skupinové  psychoterapii  v daseinsanalytickém směru v programu akreditovaném Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Pražská psychoterapeutická fakulta na PVŠPS

Teoretický daseinsanalytický seminář                                                                                         (Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Daseinsanalytický výklad snů                                                                                                        (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii                                                    (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.)

Rozhovor v psychoterapii                                                                                                               (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi:

  • Daseinsanalytický přístup v poradenství a psychoterapeutické praxi
  • Smrt, smrtelnost a práce s problematikou úzkosti
  • Daseinsanalytická párová psychoterapie a poradenství, skupina pro páry                    (Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.)

Daseinsanalysis´s seminars 2014-2018                                                                                        (Dr. Ado Huygens, President of the International Federation of Daseinsanalysis)

 

 

Supervize:

MUDr. Zuzana Pinďáková

 

Členství:

Česká daseinsanalytická společnost

 

Spolupráce:

Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11