PhDr. Milan Pešák

 

Daseinsanalytik, supervizor v sociálních službách, kouč

PhDr. Milan Pešák (1963)

nejdelší část své profesní kariéry (1992-2006) jsem se věnoval budování sítě služeb pro nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany. Působil jsem jako prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (do roku 1996 Česká unie nevidomých a slabozrakých, kterou jsem v roce 1989 spoluzakládal). Jsem autorem myšlenky TyfloCenter působících jako krajská střediska sociálních služeb pro nevidomé. Napomohl jsem transformaci služeb pro zrakově postižené a ustavení Tyfloservisu jako samostatné obecně prospěšné společnosti.

Vzděláním jsem speciální pedagog, původním povoláním programátor.

V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvoval značnou řádku seminářů, kurzů a výcviků:

  • Výcvik externí supervize v Remédiu Praha
  • Výcvik mediace a facilitace v AMČR
  • Výcvik v externím profesionálním koučinku v Koučinkcentru Praha
  • Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii pod vedením doc. PhDr. Jiřího Růžičky, Ph.D., schválený jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a akreditovaný MŠMT ČR.

V současnosti se věnuji koučinku, osobnímu a osobnostnímu poradenství, provázení při řešení a zvládání konfliktů a obtížných životních či profesních situací, lektorství a poskytování supervize v oblasti sociálních služeb a práci se skupinou v Podpůrné skupině pro lidi v těžké životní situaci či po ztrátě a v Rozvojové skupině pro páry.

Vzdělání si dále doplňuji celoživotním daseinsanalytickým psychoterapeutickým vzděláváním v rámci Pražské vysoké školy psychosociálních studií.

Působil jsem též jako Radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a jako senátor. Jsem nevidomý.

 

Vzdělání v daseinsanalytickém přístupu:

Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii                                                 (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Teoretický daseinsanalytický seminář                                                                                         (Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Daseinsanalytický výklad snů                                                                                                        (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii                                                    (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.)

Rozhovor v psychoterapii                                                                                                               (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi:

  • Daseinsanalytický přístup v poradenství a psychoterapeutické praxi
  • Smrt, smrtelnost a práce s problematikou úzkosti
  • Daseinsanalytická párová psychoterapie a poradenství, skupina pro páry                    (Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.)

Daseinsanalysis´s seminars 2014-2018                                                                                        (Dr. Ado Huygens, President of the International Federation of Daseinsanalysis)

 

 

Supervize:

MUDr. Zuzana Pinďáková

 

Přímý odborný dohled zajišťuje:

Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.

 

Členství:

Česká daseinsanalytická společnost

Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11