Psychologické konzultace zdarma

Potřebujete v průběhu epidemické krize konzultace zdarma?

Na platformě: delamcomuzu.cz najdete zprostředkování psychologické online konzultace zdarma po dobu trvání epidemické krize. Pomoc jak pro širokou veřejnost, tak pro pracovníky v první linii formou supervize a debriefingu po náročných směnách…
Národ sobě.

 

citace z webu delamcomuzu.cz:

Jsem občan a hledám psychologickou pomoc

1. Cítím že můj psychický stav je skutečně závažný…
(bojím se že ublížím sobě či druhým, mám silné obavy o svůj život, myslím že se zblázním, slyším hlasy čí mám vidiny, mám silné zdravotní potíže, nacházím se v nebezpečné situaci).

V takovém případě neváhejte a co nejdříve volejte na Linku psychické pomoci: 116 123 (NONSTOP a ZDARMA).
Pokud je linka nedostupná, obraťte se jiné krizové linky které jsou v provozu.

2. Chci si s někým promluvit o tom, co se děje, co aktuálně prožívám a řeším. Jak mám postupovat? Je to snadné!

  • Ze seznamu dole si vyberte odborníka, který podle popisu nejlépe naplňuje Vaše očekávání, nebo je Vám prostě nejvíce sympatický.
    (Pokud je v kolonce kapacita uvedeno plno, odborník vás nemůže přijmout. Hledejte dále, je nás tu spousta.)
  • Kontaktujte vybraného odborníka mailem či telefonicky.
  • Domluvte se společně na nastavení spolupráce. Rámcově doporučujeme pracovat ve všední dny, dodržovat standardní délku konzultací 50-55 minut a četnost 1x týdně pro běžnou populaci.

 

Jsem pracovník v první linii (lékař, policista, sociální pracovník atd…) a hledám podporu, supervizi, debriefing

Supervizní nebo debriefingovou podporou v aktuální situaci myslíme prostor, kde pracovník první linie může ventilovat své myšlenky, emoce a zážitky. Chceme poskytnout bezpečné prostředí, v kterém formou rozhovoru získáte náhled na svou situaci, možnost v klidu ji rozebrat s někým nezaujatým, ujasnit si své potřeby a priority, naplánovat, jak se o sebe dobře starat. Cílem supervizní nebo debriefingové podpory je pomoci vám zajistit trvale udržitelný výkon práce, zabránit přetížení a vyhoření.

Co dělat teď?

  • Ze seznamu dole si vyberte odborníka, který podle popisu nejlépe naplňuje Vaše očekávání, nebo je Vám prostě nejvíce sympatický.
    (Pokud je v kolonce kapacita uvedeno plno, odborník vás nemůže přijmout. Hledejte dále, je nás tu spousta.)
  • Kontaktujte vybraného odborníka mailem či telefonicky.
  • Domluvte se společně na nastavení spolupráce. Rámcově doporučujeme pracovat ve všední dny, dodržovat standardní délku konzultací 50-55 minut a četnost 1x týdně pro běžnou populaci, max. 3x týdně pro pracovníky v první linii. Pro pracovníky v první linii počítáme i s konzultacemi v mimopracovní dobu.