Setkávání se snovým životem

Setkávání se snovým životem – otevřená skupinová setkání pro zájemce o snový život (klienty, pacienty, terapeuty, studenty i lidi, kteří s psychoterapií nemají vůbec nic společného) s frekvencí cca jednou až dvakrát měsíčně (úterky nebo středy, podle toho, jak to který měsíc vyjde, vždy je výběr z více možných termínů a v termínu, kde se může daný měsíc sejít nejvíc zájemců, se setkání uskuteční). Setkání se uskuteční, přihlásí-li se minimálně čtyři zájemci, maximálně osm lidí. Skupina je zaměřena na skupinové sdílení toho, co snový život, výklad snů a také to, být svědkem výkladu, lidem přináší a otevírá. Na sdílení osobní žité i ontologické roviny výkladů snů a přirozeného světa, který se ve snech bezprostředně zjevuje. Délka setkání od 17 do 20 hod. Cena za setkání 400 Kč. Pro pacienty a klienty s pravidelnou docházkou na individuální nebo skupinovou psychoterapii  s minimální frekvencí 1 x týdně platí snížená cena 200 Kč za setkání.  Zájemci  se  mohou  hlásit  na  email:  terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz  nebo  tel: 603 193 792, vstup do skupiny po přijímacím pohovoru.