Vítejte,

poskytujeme psychoterapeutické poradenství, poradenství pro pozůstalé, jehož součástí je nejen pomoc pro pozůstalé, ale také pomoc pro umírající i pomoc pro blízké umírajícího v těžkém období očekávání ztráty, osobní a osobnostní poradenství, provázení při řešení a zvládání konfliktů a obtížných životních či profesních situací – mediace a facilitace, supervizi v oblasti sociálních služeb a koučink na adresách Praha 4, Chodov a Praha 5, Barrandov. V současnosti z důvodu rekonstrukce objektu na Praze 5 přechodně pouze na adrese ul. Hvožďanská, 900 m od stanice metra Chodov, Praha 11.

Při poradenské práci vycházíme z daseinsanalytické psychoterapie, jejímž cílem není přizpůsobení člověka potřebám a nárokům okolí, ale umožňuje člověku z výzev, se kterými se v životě setkává, vybírat zodpovědně a svobodně tak, aby to odpovídalo jeho možnosti být sám sebou. Neoddělitelnou součástí naplňování vlastní možnosti být sám sebou je také možnost brát druhé lidi takové, jací jsou a brát je vážně, neboť člověk je vždy a neustále s někým v nějakém vztahu.

Spolu s fenkou Sárou tvoříme canisterapeutický tým.

PrahFotografie 8/20a 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11 

Česká daseinsanalytická společnost

Asociace poradců pro pozůstalé

Česká společnost paliativní medicíny