Vítejte,

poskytujeme psychoterapeutické poradenství, skupinovou psychoterapii, poradenství pro pozůstalé, jehož součástí je nejen pomoc pro pozůstalé, ale také pomoc pro umírající i pomoc pro blízké umírajícího v těžkém období očekávání ztráty, osobní a osobnostní poradenství, provázení při řešení a zvládání konfliktů a obtížných životních či profesních situací – mediace a facilitace, supervizi v oblasti sociálních služeb a koučink na adresách Praha 4, Chodov a Praha 5, Barrandov. V současnosti z důvodu rekonstrukce objektu na Praze 5 přechodně pouze na adrese ul. Hvožďanská, 900 m od stanice metra Chodov, Praha 11.

Při poradenské práci vycházíme z daseinsanalytické psychoterapie, jejímž cílem není přizpůsobení člověka potřebám a nárokům okolí, ale umožňuje člověku z výzev, se kterými se v životě setkává, vybírat zodpovědně a svobodně tak, aby to odpovídalo jeho možnosti být sám sebou. Neoddělitelnou součástí naplňování vlastní možnosti být sám sebou je také možnost brát druhé lidi takové, jací jsou a brát je vážně, neboť člověk je vždy a neustále s někým v nějakém vztahu.

V poradně poskytujeme všechny tři formy informačního, poradenského a terapeutického kontaktu nebo jejich vzájemnou kombinaci podle potřeb a možností klienta.

Internetová poradna

Online poradna 

Poradna v Praze – včetně docházkové služby

Internetová poradna pro umožňuje komunikaci klientům, kteří upřednostňují písemný kontakt před rozhovorem nebo osobním kontaktem.

Online poradna je tu pro klienty, kteří upřednostňují rozhovor nebo videorozhovor na dálku před setkáním tváří v tvář, například z důvodu vzdálenosti, zdravotního stavu apod.

V rámci poradny (tváří v tvář) je možné individuální a párové poradenství i individuální, párová a skupinová terapie v poradně na Hvožďanské 2053/3, Praha 11, Chodov. V Praze je možná i docházková služba domů či do zdravotnických i sociálních zařízení ke klientům, kteří nemohou docházet do poradny. V rámci docházkové služby je možná také canisterapie u klientů trvale upoutaných na lůžko a u umírajících.

Spolu s fenkou Sárou tvoříme canisterapeutický tým.

PrahFotografie 8/20a 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11 

Česká daseinsanalytická společnost

Asociace poradců pro pozůstalé

Česká společnost paliativní medicíny