Vítejte,

poskytujeme mobilní daseinsanalytické poradenství, individuální terapii, skupinovou terapii, poradenství pro pozůstalé pro děti i dospělé, jehož součástí je nejen pomoc pro pozůstalé, ale také pomoc pro umírající i pomoc pro blízké umírajícího v těžkém období očekávání ztráty, osobní a osobnostní poradenství, provázení při řešení obtížných životních či profesních situací.

Péči poskytujeme formou docházkové služby, online nebo je možné se na objednávku sejít na Chodově (Praha 11) v objektu metrologického institutu Hvožďanská 2053/3, (stanice metra Chodov nebo zastávka autobusu Chodovec) a na sídlišti Barrandov v Kulturním a rodinném centru Barrandov,  Záhorského 886/4, Praha 5 – Hlubočepy (zastávka tramvaje Sídliště Barrandov nebo zastávka autobusu Záhorského). Můžeme poskytnout službu v pondělí v liché týdny také v poradně Hradec Králové – Nerudova.

Při poradenské práci vycházíme z daseinsanalytické psychoterapie, jejímž cílem není přizpůsobení člověka potřebám a nárokům okolí, ale umožňuje člověku z výzev, se kterými se v životě setkává, vybírat zodpovědně a svobodně tak, aby to odpovídalo jeho možnosti být sám sebou. Neoddělitelnou součástí naplňování vlastní možnosti být sám sebou je také možnost brát druhé lidi takové, jací jsou a brát je vážně, neboť člověk je vždy a neustále s někým v nějakém vztahu.

V mobilní poradně poskytujeme všechny čtyři formy informačního, poradenského a terapeutického kontaktu nebo jejich vzájemnou kombinaci podle potřeb a možností klienta.

Internetová poradna

Online poradna 

Poradna v Praze – včetně docházkové služby

Poradna v Hradci králové

Docházková služba do rodiny – péče o rodinu jako celek

Internetová poradna pro umožňuje komunikaci klientům, kteří upřednostňují písemný kontakt před rozhovorem nebo osobním kontaktem.

Online poradna je tu pro klienty, kteří upřednostňují rozhovor nebo videorozhovor na dálku před setkáním tváří v tvář, například z důvodu vzdálenosti, zdravotního stavu apod.

V rámci poradny (tváří v tvář) je možná i docházková služba domů či do zdravotnických i sociálních zařízení ke klientům. V rámci docházkové služby je možná také canisterapie u klientů trvale upoutaných na lůžko a u umírajících.

Péče o rodinu jako celek – docházková služba do rodin s anticipovaným truchlením či po úmrtí rodiče nebo sourozence. Tuto službu poskytujeme pouze v Praze.

Spolu s fenkou Sárou a psem Mončičákem tvoříme canisterapeutické týmy.

PrahFotografie 8/20a 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11 

Kontaktní osoba pro objednání služeb:

Eliška Syrovátková

+420 603 193 792

terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

 

Česká daseinsanalytická společnost

Asociace poradců pro pozůstalé

Česká společnost paliativní medicíny