Barbora Svitková

Barbora Svitková

Daseinsanalytik, psycholog, speciální pedagog

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií – Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii (sebezkušenostní část v rozsahu 562 hodin ukončena 2022)
 • Psychologie, MU Brno, Fakulta sociálních studií, ukončeno v roce 2011 dosažením titulu Mgr.
 • Učitelství speciální pedagogiky, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, MU Brno, Pedagogická fakulta, ukončeno v roce 2005 dosažením titulu Mgr.
 • Jyväskylä Polytechnic, Finsko, zahraniční studijní pobyt v oboru speciální pedagogiky v rámci programu Socrates – Erasmus 09/2002 – 12/2002

Semináře

 • Rozhovor v psychoterapii, Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD., PVŠPS 2021 – 2023, v rozsahu 100 hodin
 • Výklad snů daseinsanalytickou metodou, Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD., PVŠPS 2021 – 2023, v rozsahu 100 hodin
 • Humanitární projekt ASSYST: akutní stabilizace stresového syndromu, PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková, Český institut pro psychotraumatologii a EMDR, 2022 

Praxe

 • Speciální pedagog, ZŠ Vacenovice (pedagogická intervence, reedukace, metodické a poradenské činnosti, spolupráce s dalšími školskými poradenskými zařízeními 2011-2015, 2020-2022
 • Speciální pedagog, ZŠ Pavlovská, Brno 2004-2006

Stáže

 • Terapeutická a podpůrná skupina pro dospělé, rozsah 100 hodin

Supervize

 • MUDr. Radmila Schneiderová

Publikace

 • Kapitola v odborné publikaci: SKOČOVSKÝ, Karel a ŠIMEČKOVÁ, Barbora. Spánkové návyky a příslušnost k ranním nebo večerním typům u dětí na prahu dospívání. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 144-150. Edice psychologie. ISBN 8086598845.
 • Barbora ŠIMEČKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan MAREŠ. Spánkové návyky, ranní a večerní preference a školní výkon u preadolescentních a raně adolescentních dětí. In Práca a jej kontexty. Bratislava: Slovenská psychologická společnost při SAV, 2003. s. 49-54. ISBN 8088982758.