Pomoc pro pozůstalé po sebevraždě

Pomoc pro pozůstalé po sebevraždě blízkého

Po sebevraždě

Vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka je vždy těžké.

Jedná-li se o úmrtí v důsledku sebevraždy, je to ještě složitější, než když někdo zemře v důsledku vážné nemoci nebo úrazu.

Neexistují žádné obecně platné fáze, v nichž by mělo truchlení pozůstalého po sebevraždě probíhat. Různé prožívání, myšlenky, pocity a stavy se mohou proměnlivě střídat, vzájemně prolínat, odeznívat a znovu se vracet.

Členové jedné rodiny často procházejí „společným“ truchlením v rozdílné dynamice a s rozdílnými potřebami, proto může být v některých fázích truchlení velmi obtížné a často i nemožné být si navzájem oporou. 

Pozůstalí mohou být zahlceni emocemi tak, že pro ně může být náročné se orientovat i v základních věcech včetně nejzákladnějších potřeb jako je jídlo, příjem tekutin a spánek.

Zamýšlejí se a hledají odpovědi na mnoho otázek včetně otázek: Proč? Kdo za to může? Nešlo tomu zabránit? Co mělo být jinak? Často procházejí pocity smutku, bolesti, ztráty, beznaděje, vyčerpání a také pocity viny, hněvu a vzteku vůči sobě, vůči druhým i vůči zemřelému.

V některých chvílích pozůstalí potřebují truchlit sami, v jiných chvílích jim možnost smutek sdílet napomáhá tomu, aby truchlení mohlo probíhat přirozeně a bylo úzdravné.

Okolí často klade na pozůstalé přehnané požadavky, protože si neuvědomuje, že život a čas ubíhající od ztráty pro nejbližší pozůstalé plyne zcela jinak, než pro jejich okolí.

Pokud je sebevraždou zasažena rodina s dětmi, mohou pozůstalí potřebovat také podporu a odbornou pomoc s nastavením otevřené a pravdivé komunikace s dětmi.

Po sebevraždě – pomoc pro dospělé klienty

Individuální konzultace

Individuální konzultace formou poradenství, krizové intervence nebo terapie můžeme poskytnout online pomocí Skype či tváří v tvář v poradnách Praha Chodov, Praha Barrandov a Hradec Králové.

objednání : +420 603 193 792, terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Skupinová terapie 

Skupina pro pozůstalé po sebevraždě blízkého slouží pro vzájemné sdílení zkušeností, pocitů a myšlenek s lidmi, kteří čelí stejné životní situaci.

Docházka na skupinu umožňuje v době zármutku zmírnit pocity odcizení a izolace, v bezpečném prostředí podporuje komunikaci o všech emocích se ztrátou spojených a přináší naději a později i důvěru, že jednou dojde k obnovení životního pocitu „normality“.

Skupina se koná 1 x za 14 dní ve středu od 18:00 do 21:00 (sudé týdny).

Účast je možná online přes Skype odkudkoliv na světě nebo osobně v Praze na Hvožďanské 2053/3 (objekt metrologického institutu).

Skupina přijímá nové klienty.

Cena za jedno tříhodinové setkání 500 Kč, pro klienty v tíživé ekonomické situaci platí snížená cena 300 Kč za jedno tříhodinové setkání.

Skupina je pořádána ve spolupráci s Kulturním a rodinným centrem Barrandov a vedená dvojicí terapeutů Eliškou Syrovátkovou a Petrem Frintou.

Vstup do skupiny probíhá přes pohovor, který trvá cca hodinu, není zpoplatněn a slouží k vyjádření Vašich potřeb a očekávání a vyjasnění toho, jak skupina funguje a jaké jsou další možnosti pomoci a podpory.

objednání : +420 603 193 792, terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Herní terapie Sandtray – terapeutické pískoviště

Neverbální kreativní proces terapie hrou za použití různých figurek, modelů a terapeutického pískoviště vhodný ke zpracování traumatických zkušeností.

Metoda vznikla původně pro terapeutickou práci s mladšími dětmi, pro které je hra na pískovišti přirozenějším a bezpečnějším komunikačním prostředkem než slovní řeč.

Záhy se ukázalo, že jde o bezpečnou a účinnou metodu, která je velmi vhodná ke zpracování traumatických zkušeností také pro starší děti, teenagery a dospělé klienty.

objednání : +420 603 193 792, terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Po sebevraždě – pomoc pro dětské klienty

Herní terapie Sandtray – terapeutické pískoviště

Neverbální kreativní proces terapie hrou za použití různých figurek, modelů a terapeutického pískoviště vhodný ke zpracování traumatických zkušeností.

objednání : +420 603 193 792, terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Po sebevraždě – pomoc pro rodiny

Docházková služba do rodiny

Docházková služba do rodin po úmrtí rodiče nebo sourozence. Tuto službu poskytujeme pouze v Praze.

Podpora rodičů v otevřené komunikaci s dětmi

Pokud jste ve své rodičovské roli průvodcem truchlícího dítěte a pociťujete nejistotu,  strach a obavy z toho, jak mluvit s dítětem o smrti,  pociťujete potřebu opory a průvodce, neváhejte kontaktovat odbornou pomoc. Klidně ihned na počátku.

Truchlení není nemoc, ale k nastavení otevřené komunikace často potřebujeme podporu, například při úmrtí rodiče nebo sourozence našeho dítěte, kdy jsme sami otřeseni, zaskočeni a vyčerpáni ztrátou životního partnera nebo dítěte. Zejména v případě násilí nebo sebevraždy může být zahájení přiměřené a pravdivá komunikace s dítětem pro dospělého velmi náročné.

U okolností úmrtí, které jsou i pro dospělého velmi komplikované, např. sebevražda jednoho z rodičů, může být pozdní odhalení pravdy po letech pro dítě velmi ohrožující. Přitom právě na takovéto okolnosti úmrtí se v okolí dítěte nezapomíná a dříve nebo později je dítě vystaveno konfrontaci se skutečností bez opory svých blízkých dospělých, kteří mu okolnosti z důvodu domnělé ochrany utajili.

Podpořit v přiměřené a pravdivé komunikaci s dětmi vás můžeme:

  • formou individuálních konzultací tváří v tvář i online
  • ve skupině pro pozůstalé po sebevraždě blízkého, kde můžete čerpat podporu nejen od nás, ale také od rodičů, kteří prošli podobnou zkušeností
  • v Praze i v rámci docházkové služby do rodiny

objednání : +420 603 193 792, terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Web Národního ústavu duševního zdraví věnovaný tématu sebevraždy najdete zde

Poradnu Vigvam, která se také věnuje léči o pozůstalé rodiny a nabízí podpůrné skupiny pro pozůstalé děti najdete zde