Daseinsanalytické poradenství, terapie

V rámci daseinsanalytického poradenství či terapie poskytujeme provázení a podporu v náročné, obtížné nebo závažné životní situaci

například při stresu, únavě, vyčerpanosti,

partnerských a rodinných problémech,

konfliktech v práci,

pocitech smutku, úzkosti, osamělosti, zoufalství, ztráty smyslu,

přepracování,

pocitech vyhoření a frustrace,

v otázkách sebevědomí a sebehodnoty, při dlouhodobých zdravotních potížích…

Provázení a podporu při významných životních změnách např. odchod do důchodu, závažná změna zdravotního stavu…

Také tzv. radostné události jako těhotenství, porod, mateřská a rodičovská dovolená často mohou přinášet těžké prožívání.

A v neposlední řadě nabízíme též rozhovory při potřebě povídat si o důležitých osobních tématech a lépe poznávat své možnosti.

Postupujeme v duchu daseinsanalýzy. Cílem daseinsanalytické psychoterapie není přizpůsobení člověka vnějším nárokům a potřebám okolí, ale vytvoření bezpečného prostředí pro nalezení vlastních životních možností i limitů a přijetí vlastní svobody i převzetí k této svobodě přiléhavé zodpovědnosti. Postupné uvolňování k vlastním možnostem i mimo prostředí psychoterapie, umožňující vzít své životní možnosti vážně, stát si za nimi a v souladu s nimi odpovídat na nároky světa. A také nalezení způsobu jak být s lidmi takovými, jací jsou, ve věcech, jaké jsou, a zůstat u toho sám sebou.

V praxi se jedná o porozumění založené na nehodnotícím přístupu, v otevřeném rozhovoru v osobní rovině s respektem a úctou, kde nedílnou součástí porozumění je kognice i emoce, tedy rozum i cit, jako nedělitelný celek. Věci i vztahy jsou ponechány samy sebou a brány vážně, nikoliv jako přenos. Přestože předchozí životní zkušenost samozřejmě naše vztahování k věcem i lidem ovlivňuje a naše možnosti vztahování nejrůznějším způsobem otevírá a uzavírá, jsou všechny naše lidské vztahy původní, opravdové a skutečné. Způsob rozhovoru umožňující setkat se s druhým v jeho věci, vstoupit v porozumění a respektu do situace klienta a hovořit s ním o tom, jak je tam klient, jak se tam cítí, jak tomu rozumí, jak se mu to ukazuje. A také jak se tam cítí terapeut, jak tam klienta vidí a cítí v jeho situovanosti, jak tomu rozumí.

Fotografie 5/20

Fotografie 4/20

Akutní psychoterapeutická a psychiatrická pomoc v krizi:

Krizová centra Praha:

Krizové centrum RIAPS

Centrum krizové intervence Bohnice

Krizové linky seznam

Domácí násilí:

Bílý kruh bezpečí domacinasili.cz

bezplatná nepřetržitá linka pomoci tel: 116006