Výklad snů

Jak vyložit sen? Jak porozumět snu? Jak se naučit vykládat sny? Jak rozumět snům? Workshop Výklad snů a skupinu zaměřenou na výklad snů najdete zde 

Psychoterapeutický výklad snů

Výklad snů je v psychoterapii důležitou, byť mnohdy opomíjenou možností. Přitom je výklad snů součástí psychoterapie už od jejího vzniku, jak dokládá existence Freudova díla Výklad snů z roku 1900. Způsoby práce se snem se u jednotlivých psychoterapeutických směrů velmi liší.

Daseinsanalytický výklad snů

Výklad snů v daseinsanalýze není výkladem symbolů podle modelů nebo předem stanovených představ a významů jednotlivých „obrazů“. Není ani přenášením snového způsobu života do života bdělého, protože oba mody našeho bytí jsou svébytné a jeden není obrazem druhého.

Daseinsanalytický výklad snů je porozuměním životní zkušenosti.

Svět je jeden a ve snovém bytí se nám vydává jinak než v bdělém bytí.

Bdělý život je spojitý, protože ho žijeme s ostatními.

Ke všemu, co je ve snu, ke snovým zkušenostem, se vztahujeme soukromě. Z bdělého života nám do toho nikdo a nic nevstupuje, lidé i věci tam jsou s námi, ale nejsou účastní plně jako v bdění. Sen je jenom v našem životním horizontu, který není společný s horizonty druhých. Sny jsou zaostřené na bezprostřední zkušenost s danou věcí, o kterou ve snu běží, a to z hlediska významů, nikoliv z hlediska věcné podoby a společného času kalendáře a hodin, z nichž v bdění ve společném světě nemůžeme nikdy zcela vystoupit. Ve snu žijeme významy té věci rovnou, tak, jak leží a běží. To, jaké významy pro nás věci mají, souvisí také s naší bdělou zkušeností s nimi, odtud tolik paralel a analogií mezi sněním a bděním.

Náš lidský snový i bdělý život je spojený životní zkušeností, která je stále jedna, tatáž, bez ohledu zda sníme, či bdíme, je živě se vyvíjející a od nás neoddělitelná. Stále s námi přestupuje mezi bdělým a snovým životem podle toho, ve kterém způsobu lidského bytí právě jsme.

Naše životní zkušenost je tedy tou spojnicí, která umožňuje, že porozuměním něčemu ve svém snovém životě můžeme porozumět něčemu v bdělém životě a naopak, protože v obou případech jde o porozumění naší vlastní jedinečné životní zkušenosti se světem.

Znovu a znovu stojím v úžasu nad skutečností, co sny člověku dávají, pokud je k nim pozorný.

Výklad snů, který nepracuje se symboly, vzorci a modely, ale s významy a souvislostmi věcí samých, má svůj význam nejen v situaci psychoterapie. Ukazuje se, že porozumění a pozornost věnovaná snům má svůj význam i pro obyčejné zdravé lidské žití.

Jsme jako lidé více vydáni snovému světu než bdění, protože snění nemůžeme ovlivňovat. Možnosti snového života jsou prolnuté s bdělým životem. Ve snu je velká svoboda pro naplnění a uskutečnění. Dokonce některé naše sny jsou pro nás tak určující, že jim bdělý život podřizujeme.

Ambicí daseinsanalytického výkladu snu tedy není sen vyložit a tím uzavřít, ale otevřít, protože život je otevřenost.

Fotografie 20/20

 výklad snů, výklad snů v psychoterapii,  psychoterapeutický výklad snů, daseinsanalytický výklad snů,  výklad snu, výklady snů, práce se sny v psychoterapii, sny, význam snu, význam snů, Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11