Archiv rubriky: Slovník pojmů

Agentura domácí péče – home care

Agentura domácí péče neboli home care je poskytovatelem služeb z kategorie zdravotní péče v domácím prostředí. Tyto služby předepisuje praktický lékař a jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Poskytují např. ošetření proleženin, odběry krve, aplikace léků a injekcí, odběry krve, rehabilitaci… neposkytují … Celý příspěvek

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Antidekubitní matrace – aktivní

Aktivní antidekubitní matrace automaticky přečerpává vzduch v jednotlivých vzduchových komorách, čímž dochází k dynamickému střídání tlaku v jednotlivých částech matrace. Tělo pacienta není podepřeno stále na stejných místech a tím dochází ke snižování tlaku na tkáň pacienta a jejímu dostatečnému … Celý příspěvek

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Antidekubitní matrace – pasivní

Pasivní antidekubitní matrace jsou vyrobené ze speciálních materiálů, rozložení hmotnosti obstarávají pěny o různé tuhosti, hustotě a tvaru prořezání, jsou tvořeny pouze tělem matrace – k masáži tak dochází jen pasivním způsobem.

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Asistenční služby

Asistenční služby Osobní asistence je nezdravotnická terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Může být hrazena z příspěvku na péči a je upravena … Celý příspěvek

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Asociace poradců pro pozůstalé

Asociace poradců pro pozůstalé z.s. je spolkem jehož hlavními cíli jsou: zpracování koncepce poradenství pro pozůstalé spolupráce s orgány veřejné správy a samosprávy podílení se na řešení aktuálních otázek z oblasti poradenství pro pozůstalé realizace výzkumné činnosti v oblasti poradenství pro … Celý příspěvek

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Dekubity – proleženiny

Dekubity  – proleženiny jsou defekty měkkých tkání, které vznikají kvůli jejich špatnému prokrvení v místech nadměrného působení tlaku kostí na tělo (například v oblasti ramen, zad, bederní páteře nebo kyčlí). Nejčastěji se vyskytují u celkových těžkých onemocnění v kombinaci se … Celý příspěvek

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Infaustní prognóza

Infaustní prognóza, infaustní nemoc, infaustní diagnóza znamená, že nemocného již nelze vyléčit a onemocnění skončí úmrtím. V případě, kdy nezhorší kvalitu života v důsledku nežádoucích účinků léčby, je možná léčba s cílem úmrtí oddálit. Jinak je možná a důležitá pouze … Celý příspěvek

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Kurativní léčba

Kurativní léčba léčí příčiny nemoci. Výsledkem kurativní léčby je úplné vyléčení pacienta a to i za cenu dočasného snížení kvality života v důsledku nežádoucích účinků léčby, neboť toto přechodné utrpení je z hlediska prognózy i pacientova života smysluplné.

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Léčba bolesti

Léčba bolesti zásadně ovlivňuje kvalitu pacientova života. Je tedy spolu s léčbou dalších specifických symptomů provázejících umírání základem paliativní péče. Základní zásadou léčby chronické závažné bolesti, např. nádorové, je pravidlo, že bolesti je třeba předcházet, nelze ji nechat rozvinout, je třeba … Celý příspěvek

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Marná léčba

Marná léčba je léčba, kdy lékařské zákroky nepřinášejí nemocnému žádný přínos ani z hlediska léčby ani z hlediska prevence. Někdy může přinášet i nežádoucí účinky.

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář