podpůrná skupina pro pozůstalé po sebevraždě blízkého v Praze

Nový běh terapeutické a podpůrné skupiny pro pozůstalé po sebevraždě blízkého je již zahájen – ve skupině jsou volná místa – zájemci se mohou hlásit na níže uvedené kontakty. Skupina se koná ve středu, frekvence 1 x za 14 dní (sudé týdny) v čase od 18:00 do 21:00. Účast na skupině je možná jak tváří v tvář  v poradně pro pozůstalé v Praze na Hvožďanské, tak také online pomocí Skype. Skupinu vede dvojice terapeutů Eliška Syrovátková a Petr Frinta

Terapeutická a podpůrná skupina pro pozůstalé jejichž blízký zemřel sebevraždou – v Praze či online

Vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka je vždycky těžké. Jedná-li se o úmrtí v důsledku sebevraždy, je to složitější, než když někdo zemře v důsledku vážné nemoci nebo úrazu.

 • Sebevražda blízkého člověka je velmi bolestivá traumatická událost.
 • Sebevražda je záležitost, o které se velmi obtížně mluví.
 • Dramaticky mění vztahy v rodině a znesnadněna je také opora a pomoc ze strany širšího sociální okolí.

Pozůstalí prožívají celou škálu rozmanitých emocí:

 • pocit viny „Proč jsem to nepoznal?“ „Kdybych udělal/neudělal…, tak bych tomu zabránil!“ „Proč jsem nebyl oporou?“
 • vztek „Jak mi mohl něco takového udělat!“  „Jak mohl něco takového udělat naší dceři!“
 • strach „Co když to taky nezvládnu?“
 • bezmoc „Nedokázal jsem udělat nic!“
 • smutek
 • lítost
 • hanbu
 • znechucení
 • odmítnutí
 • úlevu „Už se mu nic nemůže stát.“

Pro truchlící je těžké přijmout, že jejich milovaná osoba zemřela sebevraždou.

Pro lidi okolo je těžké s pozůstalými o sebevraždě mluvit. Mnohdy nevědí, co říct, a obávají se, aby rozhovorem už tak velké utrpení pozůstalých ještě nezhoršili. Proto mají truchlící menší možnost mluvit s druhými o tom, co se stalo.

Truchlícím také může v komunikaci bránit obava z odsudku, protože pohled okolí může být i odsuzující. Okolí může podléhat například následujícím předsudkům a mýtům:

„Rodinní příslušníci selhali, měli sebevraždě zabránit.“ 

“ Měli se k zemřelé osobě chovat jinak.“

„Ta rodina musela být dysfunkční už od základu, jinak by se taková tragédie vůbec nestala.“

„V normálních rodinách, jako je ta naše, se sebevraždy nestávají.“

S podobnými předsudky a mýty se mohou rodinní příslušníci dívat i sami na sebe, nebo na sebe navzájem.

To vše jsou důvody, proč se rodinní příslušníci a pozůstalí po sebevraždě mohou začít stranit společnosti. Tato osamělost nadále ztěžuje zpracování ztráty.

Terapeutická a podpůrná skupina pro pozůstalé po sebevraždě blízkého slouží pro vzájemné sdílení zkušeností, pocitů a myšlenek s lidmi, kteří čelí stejné životní situaci. Docházka na skupinu umožňuje v době zármutku zmírnit pocity odcizení a izolace, v bezpečném prostředí podporuje komunikaci o všech emocích se ztrátou spojených a přináší naději a později i důvěru, že jednou dojde k obnovení životního pocitu „normality“.

Skupina se koná 1 x za 14 dní ve středu od 18:00 do 21:00 (sudé týdny) v Praze na Hvožďanské 2053/3

Cena za jedno tříhodinové setkání 500 Kč, pro klienty v tíživé ekonomické situaci platí snížená cena 300 Kč za jedno tříhodinové setkání.

Vstup do skupiny probíhá přes pohovor. Ten trvá cca hodinu, není zpoplatněn a slouží k vyjádření Vašich potřeb a očekávání a vyjasnění toho, jak skupina funguje, jaká jsou skupinová pravidla a jaké jsou další možnosti pomoci a podpory.

Zájemci se mohou hlásit na níže uvedené kontakty:

 

Eliška Syrovátková

Daseinsanalytik, terapeut, poradce pro pozůstalé. Komplexní vzdělání v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru v programu akreditovaném Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně na PVŠPS.

V současnosti se věnuje individuální a skupinové terapii v soukromé praxi, poradenství pro pozůstalé, provázení umírajících a jejich blízkých, canisterapeutické a psychoterapeutické podpoře pacientů Léčebny dlouhodobě nemocných Prahy 6 a terapii a poradenství v Kulturním a rodinném centru Barrandov.

Předchozí pracoviště: Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET – docházková skupina (psychosomatika, úzkosti, neurózy, poruchy osobnosti)

Spolupracuje s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií. Je lektorkou tréninkové části semináře Rozhovor v psychoterapii vedeného doc. PhDr. Jiřím Růžičkou Ph.D. Pro  Pražskou psychoterapeutickou fakultu PVŠPS přednáší na téma Daseinsanalytický přístup v péči o pozůstalé a nevyléčitelně nemocné a umírající. Je členkou představenstva České daseinsanalytické společnosti a podílí se na rozvoji daseinsanalytického výkladu snů, daseinsanalytického způsobu vedení rozhovoru tzv. „Vporozumívání“ a komunitně skupinové daseinsanalýzy.

Kontakt: tel. 603 193 792,  e-mail: terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Místo konání

Popis cesty od metra CHODOV
1) Projdete průjezdem pod Centrem Chodov směrem k velkému kruhovému objezdu (ulice Roztylská)
2) Za centrem zahnete doprava k lávce (přes silnici Pod Chodovem)
3) Přejdete lávku (most) a pokračujete rovně (po Vaší levici míjíte cihlově červenou budovu městské policie)
4) přejdete přes přechod(ul. Kaplanova) do ulice U Pojišťovny
5) Pokračujete ulicí U Pojišťovny. Po pravé straně je oplocené volné prostranství, na jehož konci se nachází žlutý bytový dům. Projděte mezi ním a šedou budovou Fotolabu (ulice Koštířova)
6) Přejdete přes silnici (Kloknerova ulice)
7) Před sebou uvidíte světle zelenou prosklenou budovu s vjezdem do garáží a po pravé straně bílo-modrou budovu Peugeotu. Jděte na cestu jen pro pěší mezi oběma budovami, asi po 200 metrech po pravé straně bude vstup do areálu Hvožďanská 2053

Popis cesty ze zastávky Chodovec (směr z centra)
1) Po vystoupení z autobusu pokračujete po chodníku ve směru jízdy
2) Míjíte přechod přes silnici, po které jste přijeli, a přecházíte až na přechodu, kterým končí chodník. Po pravé straně uvidíte růžový dům s nápisem DEKRA na střeše.
3) Po té pokračujete mírně v vpravo
4) Po levé straně míjíte parkoviště po pravé je další podlouhlá růžová budova STK Dekra.
5) Začátek lávky (schody nahoru) přes dálnici je napravo před budovou Decathlonu (jsou jasně vidět dva červené oblouky mostní konstrukce)
6) Přejdete lávku
7) Pokračujete rovně mezi červenou budovou a bílo-modrou budovu Peugeotu
8) Za budovou Peugeotu zahněte doprava na cestu jen pro pěší
9) Asi po 200 metrech po pravé straně bude vstup do areálu Hvožďanská 2053

Průchod z parkoviště před areálem metrologického institutu do budovy:

1. Autem zaparkujte dle navigace na Hvožďanské 3.
2. Vjezdem se závorou, průchodem a stánkem vrátnice po jeho pravé straně vejděte do             areálu Českého metrologického institutu (ČMI)
3. Jděte do budovy A, která je v pravém předním (od Vás vzdáleném) rohu areálu.
4. Po schodech vejděte k recepci.
5. Před turnikety se dejte vpravo dvoudílnými dveřmi do krátké chodby, která zatáčí doleva.
6. Tam najdete kanceláře 139 a 140

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Po úmrtí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.