Eliška Syrovátková

Eliška Syrovátková

Daseinsanalytik, poradce pro pozůstalé

+420 603 193 792

terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Profesní kvalifikace: Poradce pro pozůstalé, státní zkouška – osvědčení

Vzdělání v daseinsanalytickém přístupu:

Úplné vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii sestávající z obecné i speciální (na daseinsanalytický přístup zaměřené) teorie, skupinové i individuální sebezkušenosti, supervize a praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie. Teoretické vzdělávání obecné i daseinsanalytické a sebezkušenostní výcvik jsem absolvovala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS). Praxi na pracovišti, kde se provádí psychoterapie, jsem absolvovala ve zdravotnickém zařízení Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET.

Úplné psychoterapeutické vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií diplom úplné vzdělání

Pražská psychoterapeutická fakulta na PVŠPS (2012-2015) osvědčení teoretické studium psychoterapie

Komplexní  vzdělání  v komunitně  skupinové  psychoterapii  v daseinsanalytickém směru v programu akreditovaném Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (2012-2017)  osvědčení komplexní vzdělání  – potvrzení výcvik

 

Odborné kurzy a semináře zaměřené na psychoterapii, poradenství a provázení umírajících a pozůstalých:

 • Teoretický daseinsanalytický seminář (360 hodin) 2012 – 2018                                             (Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Lucie Vacková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.)
 • Daseinsanalytický výklad snů (631 hodin) 2012 – 2022                                                     (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)
 • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii 2015 – 2018           (120 hodin) (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.)
 • Rozhovor v psychoterapii (572 hodin) 2015 – 2021)                                                             (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)
 • Daseinsanalysis´s seminars 2014-2022                                                                                 (Dr. Ado Huygens, President of the International Federation of Daseinsanalysis)
 • Akreditovaný kurz Problematika smrti a provázení v rámci poskytování sociální služby umírajícím a jejich blízkým (Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Daniela Vodáčková – REMEDIUM)
 • Akreditovaný kurz Komplikované truchlení (Mgr. Veronika Drnková – Cesta domů)
 • Sandtray therapy (Mgr.Veronika Galusová – Centrum rozvoje hrou)
 • Akreditovaný kurz Dynamika problémového chování dětí a dospívajích (PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. – Mansio)
 • Akreditovaný kurz Narativní práce s pozůstalými osobami (MUDr. Olga Kunertová, Pavla Doláková – PRO Gaudia)
 • Poradce pro pozůstalé přípravný kurz (PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková)
 • Psovod canisterapeutických týmů CT0275 a CT0502
 • Osvědčení o absolvování u POMOCNÉ TLAPKY o.p.s. sekce canisterapie
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi                                        (Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.) 2012 – 2018:
 1. Daseinsanalytický přístup v poradenství a psychoterapeutické praxi
 2. Smrt, smrtelnost a práce s problematikou úzkost
 3. Daseinsanalytická párová psychoterapie a poradenství, skupina pro páry

 

Stáže:

2014-2016 Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, Hekrova 805, Praha 4

 • docházková skupina (psychosomatika, poruchy osobnosti)
 • denní stacionář (neurózy, psychosomatika, poruchy osobnosti)

 

Supervize:

 • MUDr. Zuzana Pinďáková
 • Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.

 

Členství:

 

Praxe:

 • 2023 – dosud, externí terapeut Psychoterapeutického centra Hradec Králové
 • 2020 – dosud, Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6, psychoterapeutické a canisterapeutické provázení pacientů
 • 2020 – dosud, komunitní asistent daseinsanalytického výcviku Péče o duši, PVŠPS
 • Konzultace zdarma v období epidemiologické krize pro širokou veřejnost v projektu  #delamcomuzu.cz
 • 2019 – dosud Kulturní a rodinné centrum Barrandov, poradna pro pozůstalé
 • 2017 – 2019 Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Eset, docházková skupina zaměřená na neurózy, úzkosti, psychosomatiku, poruchy osobnosti
 • 2015 – dosud, individuální a skupinová daseinsanalýza, soukromá praxe
 • 2015 – dosud, podpůrná a terapeutická skupina pro pozůstalé po sebevraždě blízkého
 • 2015 – dosud, poradna pro pozůstalé, soukromá praxe

 

Činnost:

 • Daseinsanalytická terapie
 • Poradenství pro pozůstalé
 • Psychoterapeutické provázení umírajících i jejich blízkých
 • Canisterapie u pacientů či seniorů dlouhodobě nebo trvale upoutaných  na lůžko
 • Canisterapie u umírajících
 • Daseinsanalytické poradenství
 • Osobní rozvoj
 • Daseinsanalytický výklad snů
 • Podpůrná skupina pro lidi po těžké životní události či ztrátě
 • Podpůrná skupina pro pozůstalé jejichž blízký zemřel sebevraždou
 • Rozvojová skupina pro páry
 • Poradna pro pozůstalé pro Kulturní a rodinné centrum Barrandov z.s.

Lektorská činnost

 1. seminář Canisterapie u umírajících pro sociální pracovníky a pro frekventanty psychoterapeutických výcviků
 2. workshop  Jak mluvit (nejen) s dětmi o smrti a umírání pro mateřská a rodinná centra
 3. externí výuka na PVŠPS seminář Rozhovor v psychoterapii, tréninková část
 4. přednášky PPF PVŠPS Daseinsanalytický přístup v péči o pozůstalé
 5. PPF PVŠPS Daseinsanalytický přístup v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající

Spolupráce:

 

Protože k mé práci neodmyslitelně patří také setkávání s lidmi zdravotně velmi křehkými v poradně, nemocnici i u nich doma, přidávám pro ně i jejich blízké také odkaz na certifikát o úplném očkování proti covidu – 19 zde

 

Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11