Ceník

Konzultace jsou poskytovány za přímou platbu*. Nespadají do oblasti zdravotnictví a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Všechny informace získané v průběhu setkávání jsou důvěrné, nestávají se součástí zdravotnické dokumentace a nejsou poskytovány zdravotní pojišťovně ani jiné osobě nebo instituci.

Individuální konzultace od 700 Kč do 1000 Kč                                                                    Snížená cena (studenti denního studia, samoživitelé, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, poživatelé starobního či úplného invalidního důchodu…) 500 Kč

Úvodní individuální konzultace v poradenství s pozůstalými bývá v rozsahu 120 minut za 700 Kč.

Párová konzultace s jedním terapeutem 1000 Kč 90 minut

Párová konzultace s terapeutickým párem standardní délka 1600 Kč (90 minut), prodloužení konzultace 2000 Kč (120 minut)

Příprava páru pro rozvojovou skupinu pro páry s terapeutickým párem 1000 Kč 90 minut

Cena konzultace u klienta (v domácím prostředí, nemocnici, hospici nebo jiném zařízení) dle dohody.

Obvyklé časy konzultací jsou v pracovních dnech mezi 9 a 17 hod. V případě nutnosti lze dohodnout konzultaci i mimo tento rozsah. V takovém případě je cena za 60 minut dvojnásobek standardní ceny.

Dasein rozvojová skupina 400 Kč za jedno tříhodinové skupinové setkání.

Rozvojová skupina pro páry 400 Kč na osobu (800 Kč pár) za jedno tříhodinové skupinové setkání.

Setkávání se snovým životem 400 Kč za jedno tříhodinové skupinové setkání. Pro pacienty   a   klienty  s pravidelnou   docházkou   na  individuální   nebo   skupinovou psychoterapii  s minimální frekvencí 1 x týdně platí snížená cena 200 Kč za setkání.

______________________________________________________________

*V případě závažné sociální situace je možné snížení ceny za konzultace a skupinu.

 Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11 ,