Ceník

Konzultace jsou poskytovány za přímou platbu*. Nespadají do oblasti zdravotnictví a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Všechny informace získané v průběhu setkávání jsou důvěrné, nestávají se součástí zdravotnické dokumentace a nejsou poskytovány zdravotní pojišťovně ani jiné osobě nebo instituci.

Individuální konzultace standardní délka 60 minut od 800 Kč do 1000 Kč, prodloužená (90 minut) od 1100 Kč do 1300Kč.                                                                  Snížená cena (studenti denního studia, samoživitelé, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, poživatelé starobního či úplného invalidního důchodu…) standardní délka 60 minut 600 Kč, prodloužená (90 minut) 800 Kč.

Úvodní individuální konzultace v poradenství s pozůstalými bývá v rozsahu 120 minut za 800 Kč.

Párová konzultace s jedním terapeutem  standardní délka  1200 Kč (90 minut), prodloužená konzultace 1500 Kč (120 minut)

Párová konzultace s terapeutickým párem standardní délka 1600 Kč (90 minut), prodloužená konzultace 2000 Kč (120 minut)

Příprava páru pro rozvojovou skupinu pro páry s terapeutickým párem 1000 Kč 90 minut

Cena konzultace u klienta (v domácím prostředí, nemocnici, hospici nebo jiném zařízení) cena dle ceníku + příplatek za docházkovou službu dle dohody (v Praze obvykle v rozmezí 300 až 500 Kč, dle vzdálenosti a návaznosti lokality na další klienty v péči). Na Barrandově a na Chodově je docházková služba zdarma.

Dasein rozvojová skupina 400 Kč za jedno tříhodinové skupinové setkání.

Rozvojová skupina pro páry 400 Kč na osobu (800 Kč pár) za jedno tříhodinové skupinové setkání.

Setkávání se snovým životem 400 Kč za jedno tříhodinové skupinové setkání. Pro pacienty   a   klienty  s pravidelnou   docházkou   na  individuální   nebo   skupinovou psychoterapii  s minimální frekvencí 1 x týdně platí snížená cena 200 Kč za setkání.

Konzultace jsou možné nejen tváří v tvář, ale také on-line či po telefonu.

______________________________________________________________

*V případě závažné sociální situace je možné snížení ceny za konzultace a skupinu.

 Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11 ,