Ceník

Konzultace jsou poskytovány za přímou platbu*. Nespadají do oblasti zdravotnictví a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Všechny informace získané v průběhu setkávání jsou důvěrné, nestávají se součástí zdravotnické dokumentace a nejsou poskytovány zdravotní pojišťovně ani jiné osobě nebo instituci.

Rezervovaný termín lze zrušit nebo změnit zdarma nejpozději 48 hodin před začátkem konzultace.

Při  zrušení nebo změně termínu v intervalu méně než 48 hodin až 2 hodiny před konzultací již není možné rezervovaný termín nabídnout dalším klientům a je nutná úhrada rezervačního poplatku za propadlý termín ve výši 200 Kč.

V případě zrušení termínu v posledních dvou hodinách před konzultací nebo absence zcela bez omluvy platí klient úhradu za konzultaci v plné výši.

 

Individuální konzultace 60 minut

  • Plná cena 1200 Kč
  • Snížená cena (důchodci, studenti, rodiče na mat. dovolené, nezaměstnaní…) 1000 Kč
  • Sociální cena 800 Kč
  • Příplatek za individuální terapii po 17 hodině 200 Kč
  • Rezervační poplatek za propadlý termín při zrušení nebo změně termínu méně než 48 hodin do 1 hodiny před začátkem konzultace 200 Kč

Cena konzultace u klienta (v domácím prostředí, nemocnici, hospici nebo jiném zařízení) cena dle ceníku + příplatek za docházkovou službu dle dohody (v Praze obvykle v rozmezí 300 až 500 Kč, dle vzdálenosti a návaznosti lokality na další klienty v péči). Na Barrandově a na Chodově je docházková služba zdarma.

 

Docházková služba do rodin – péče o rodinu jako celek

Docházková služba do rodin s anticipovaným truchlením či po úmrtí rodiče nebo sourozence. Tuto službu poskytujeme pouze v Praze. Za konzultaci v rozsahu 180 minut v hodnotě 2550 Kč si hradí rodina jen částečnou úhradu ve výši 1200 Kč nebo sníženou 1000 Kč či 700 Kč (dle finanční situace rodiny). Doplatek služby do výše 1550 Kč je solidárně hrazen účastníky workshopů Setkávání se snovým životem. Zbylých 1000 Kč jde k tíži poskytovatele služby v rámci pro bono.

 

Terapeutická a podpůrná skupina

500 Kč za jedno tříhodinové skupinové setkání.

 

Podpůrná skupina pro pozůstalé jejichž blízký zemřel sebevraždou

500 Kč za jedno tříhodinové skupinové setkání.

 

Setkávání se snovým životem

500 až 1000 Kč (navýšení nad 500 Kč do max. 1000 Kč je dobrovolné) za jedno tříhodinové skupinové setkání. Placenou účastí přispíváte na docházkovou službu do rodin a na péči o ty pozůstalé, kteří si nemohou péči hradit v plné výši či vůbec.

 

Konzultace jsou možné nejen tváří v tvář, ale také on-line či po telefonu.

______________________________________________________________

*V případě závažné sociální situace je možné snížení ceny za konzultace a skupinu mimo rámec ceníku. Nebojte se ozvat, zatím se nám nestalo, že bychom člověka v nouzi museli nechat zcela bez pomoci.

 Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11 ,