Poradenství pro pozůstalé, terapie zármutku

Poradenství pro pozůstalé, krizová pomoc pro pozůstalé, doprovázení a terapie zármutku, terapie komplikovaného truchlení

Poskytuji podpůrné daseinsanalytické provázení těžkým obdobím truchlení.

Podpůrné daseinsanalytické provázení lidem, kteří pečují o dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocného.

Podporu a daseinsanalytické provázení dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocnému.

Po předchozí dohodě je možné setkávání v domácím prostředí, nemocnici, hospici nebo jiném zařízení.

Jsem tu též pro poradenství v situaci, kdy stojíme čerstvě zaskočeni informací o úmrtí nebo o překlopení nemoci do nevyléčitelného stadia a přechodu z péče směřující k vyléčení na péči paliativní.

Ale jsem tu také pro společné hledání odpovědí na otázky: Jak mám mluvit s umírajícím? Mám říct nejbližším, že umírám? Mluvit s dětmi o tom, že jim umírá/zemřela maminka/tatínek? Patří dítě na pohřeb?

Daseinsanalytické provázení, podporu a poradenství při perinatální ztrátě. Často právě ztráta dítěte v těhotenství nebo během porodu nebývá ani nejbližším okolím včetně velmi blízkých rodinných příslušníků rozpoznávaná a vnímaná jako úmrtí, jako ztráta konkrétního dítěte, nýbrž jako „pouhá“ ztráta naděje na dítě. Pozůstalým často nebývá přiznán status skutečně pozůstalého a zůstávají se svým hořem v izolaci a osamění.

Online průvodce Když na začátku přichází konec pro rodiče od spolku Dítě v srdci, z.s,, který pomáhá rodičům, kteří ztratili dítě v těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. A dodatek k průvodci s aktualizacemi po novelizaci zákona k 1.12.2022

Specifickou, těžkou a mnohdy opomíjenou oblastí je prožívání ztráty a truchlení v souvislosti s interrupcí.

Významnou a těžce prožívanou ztrátu může přinést i úmrtí přítele ze zvířecí říše, neboť tíže ztráty se neodvíjí od toho, s kým jsme ve vztahu, ale je dána skutečností, nakolik je daný vztah osobní.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Péče o pozůstalé v ČR

Asociace poradců pro pozůstalé

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé 

 

Ani pro labutě poslední rozloučení  není snadné,

pochopení…

Fotografie 16/20

rozloučení…

Fotografie 14/20

návrat do světa bez zemřelého…

Fotografie 17/20

jsou těžké kroky. Pro labuť i pro člověka. Jen člověk, protože má lidskou řeč, může sdílet, nemusí být na svoji bolestiplnou cestu sám, může se opřít o blízké, přátele i odborníky. Nebojte se požádat o pomoc.

Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11