Poradna pro pozůstalé

Poradna pro pozůstalé

poskytujeme všechny čtyři formy informačního, poradenského a terapeutického kontaktu nebo jejich vzájemnou kombinaci podle potřeb a možností klienta.

Internetová poradna pro pozůstalé

Online poradna pro pozůstalé

Poradna pro pozůstalé (tváří v tvář) v Praze (je koncipována jako mobilní služba, tedy včetně docházkové služby ke klientovi domů, nemocnice či sociálního zařízení.)

Docházková služba do rodiny – péče o rodinu jako celek

Internetová poradna pro pozůstalé

Internetová poradna pro pozůstalé umožňuje komunikaci klientům, kteří upřednostňují písemný kontakt před rozhovorem nebo osobním kontaktem.

Služba je zdarma a Váš dotaz bude zodpovězen kvalifikovanou poradkyní pro pozůstalé do tří pracovních dnů.

Ke každému dotazu je přistupováno s důrazem na ochranu osobních údajů.

Formulář pro dotazy je možné využívat také pro poptávku on-line nebo osobní konzultace. Pokud je Vaše situace velmi akutní a potřebujete akutní termín, pošlete stručnou poptávku přímo SMS na telefonní číslo 603 193 792 , takto mě zastihne poptávka bezprostředně přímo v terénu a ozvu se Vám s nabídkou termínů ihned, jakmile to bude možné.

Z důvodu technických úprav webu dočasně nefunguje kontaktní formulář internetové poradny pro pozůstalé k odeslání dotazu z této stránky. Pošlete prosím svůj dotaz na e-mail: terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Online poradna pro pozůstalé

Online poradna pro pozůstalé je tu pro klienty, kteří upřednostňují rozhovor nebo videorozhovor na dálku před setkáním tváří v tvář, například z důvodu vzdálenosti, zdravotního stavu apod.

Konzultace může probíhat formou rozhovoru po telefonu nebo skype, případně jako videohovor po skype.

Cena za online konzultace je stejná jako u konzultací tváří v tvář viz ceník. Pokud se klient nachází ve velmi závažné ekonomické situaci je možné se dohodnout na individuální ceně.

Poradna pro pozůstalé (tváří v tvář) – docházková služba v Praze, Praha Záhorského, Praha Hvožďanská

V rámci poradny pro pozůstalé je možné poradenství i individuální, párová a skupinová terapie zármutku v poradně Kulturního a rodinného centra Barrandov na Záhorského 886/4 a v objektu metrologického institutu na Hvožďanské 2053/3, Praha 11, Chodov.

V Praze je možná docházková služba domů či do zdravotnických i sociálních zařízení ke klientům, kteří nemohou docházet do poradny. K ceně za konzultaci, viz ceník, se v případě docházkové služby připočítává příplatek v rozsahu 100 až 500 Kč, jeho výše se stanovuje předem individuální dohodou podle lokality z hlediska vzdálenosti a návaznosti na péči o další klienty. Na Chodově a Barrandově je docházková služba zdarma.

V rámci docházkové služby je možná také canisterapie u klientů trvale upoutaných na lůžko a u umírajících. U klientů ve velmi závažné ekonomické situaci je možné se dohodnout na individuální ceně za konzultaci.

Poradna pro pozůstalé (tváří v tvář) – Hradec Králové

Každé liché pondělí můžeme poskytovat služby také v poradně Hradec Králové – Všehrdova 113/5

Herní terapie Sandtray – terapeutické pískoviště

Na Barrandově, na Chodově a v Hradci Králové je k dispozici klientům také terapie Sandtray

Neverbální kreativní proces terapie hrou za použití různých figurek, modelů a terapeutického pískoviště vhodný ke zpracování traumatických zkušeností.

Metoda vznikla původně pro terapeutickou práci s mladšími dětmi, pro které je hra na pískovišti přirozenějším a bezpečnějším komunikačním prostředkem než slovní řeč.

Záhy se ukázalo, že jde o bezpečnou a účinnou metodu, která je velmi vhodná ke zpracování traumatických zkušeností také pro starší děti, teenagery a dospělé klienty.

 

Docházková služba do rodiny – péče o rodinu jako celek

Docházková služba do rodin s s anticipovaným truchlením či po úmrtí rodiče nebo sourozence.

Tuto službu poskytujeme pouze v Praze.

Za konzultaci v rozsahu 120 až 180 minut  si hradí rodina jen částečnou úhradu ve výši 1000 Kč nebo  sociální 650 Kč (dle finanční situace rodiny). Doplatek služby do výše 1550 Kč je solidárně hrazen účastníky workshopů Setkávání se snovým životem. Zbylých 1000 Kč jde k tíži poskytovatele služby v rámci pro bono.

Služba   je   poskytována   ve   spolupráci   s Kulturním   a  rodinným  centrem  Barrandov. V rámci projektu Vše pro rodinu je podpořena z dotačního titulu MHMP Rodinná politika. Do vyčerpání prostředků jsou tři návštěvy v rodině zdarma.

Kontaktní osoba pro objednání služeb:

Eliška Syrovátková

+420 603 193 792

terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Asociace poradců pro pozůstalé

Česká daseinsanalytická společnost