Poradna pro pozůstalé

Poradna pro pozůstalé

poskytujeme všechny čtyři formy informačního, poradenského a terapeutického kontaktu nebo jejich vzájemnou kombinaci podle potřeb a možností klienta.

Internetová poradna pro pozůstalé

Online poradna pro pozůstalé

Poradna pro pozůstalé (tváří v tvář) v Praze – včetně docházkové služby

Docházková služba do rodiny – péče o rodinu jako celek

Internetová poradna pro pozůstalé

Internetová poradna pro pozůstalé umožňuje komunikaci klientům, kteří upřednostňují písemný kontakt před rozhovorem nebo osobním kontaktem.

Služba je zdarma a Váš dotaz bude zodpovězen kvalifikovanou poradkyní pro pozůstalé do tří pracovních dnů.

Ke každému dotazu je přistupováno s důrazem na ochranu osobních údajů.

Formulář pro dotazy je možné využívat také pro poptávku on-line nebo osobní konzultace. Pokud je Vaše situace velmi akutní a potřebujete akutní termín, pošlete stručnou poptávku přímo SMS na telefonní číslo 603 193 792 , takto mě zastihne poptávka bezprostředně přímo v terénu a ozvu se Vám s nabídkou termínů ihned, jakmile to bude možné.

Z důvodu technických úprav webu dočasně nefunguje kontaktní formulář internetové poradny pro pozůstalé k odeslání dotazu z této stránky. Pošlete prosím svůj dotaz na e-mail: terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Online poradna pro pozůstalé

Online poradna pro pozůstalé je tu pro klienty, kteří upřednostňují rozhovor nebo videorozhovor na dálku před setkáním tváří v tvář, například z důvodu vzdálenosti, zdravotního stavu apod. Konzultace může probíhat formou rozhovoru po telefonu nebo skype, případně jako videohovor po skype. Cena za online konzultace je stejná jako u konzultací tváří v tvář viz ceník. Pokud se klient nachází ve velmi závažné ekonomické situaci je možné se dohodnout na individuální ceně.

Poradna pro pozůstalé (tváří v tvář) – Praha Hvožďanská

V rámci poradny pro pozůstalé je možné individuální a párové poradenství i individuální, párová a skupinová terapie zármutku v poradně na Hvožďanské 2053/3, Praha 11, Chodov. V Praze je možná i docházková služba domů či do zdravotnických i sociálních zařízení ke klientům, kteří nemohou docházet do poradny. K ceně za konzultaci, viz ceník, se v případě docházkové služby připočítává příplatek v rozsahu 100 až 500 Kč, jeho výše se stanovuje předem individuální dohodou podle lokality z hlediska vzdálenosti a návaznosti na péči o další klienty. Na Chodově a Barrandově je docházková služba zdarma. V rámci docházkové služby je možná také canisterapie u klientů trvale upoutaných na lůžko a u umírajících. U klientů ve velmi závažné ekonomické situaci je možné se dohodnout na individuální ceně za konzultaci (neplatí pro docházkovou službu).

Poradna pro pozůstalé (tváří v tvář) – Hradec Králové

Každé liché pondělí poskytujeme služby také v poradně Hradec Králové – Všehrdova 113/5

Docházková služba do rodiny – péče o rodinu jako celek

Docházková služba do rodin s s anticipovaným truchlením či po úmrtí rodiče nebo sourozence. Tuto službu poskytujeme pouze v Praze. Za konzultaci v rozsahu 180 minut v hodnotě 2550 Kč si hradí rodina jen částečnou úhradu ve výši 1000 Kč nebo sníženou 850 Kč či 650 Kč (dle finanční situace rodiny). Doplatek služby do výše 1550 Kč je solidárně hrazen účastníky workshopů Setkávání se snovým životem. Zbylých 1000 Kč jde k tíži poskytovatele služby v rámci pro bono.

Asociace poradců pro pozůstalé

Česká daseinsanalytická společnost