Skupina pro pozůstalé v Praze

Skupina pro pozůstalé v Praze

Skupiny pro pozůstalé v Praze na Hvožďanské

Na Hvožďanské je možná docházka do dvou typů skupin pro pozůstalé.

Do specializované terapeutické a podpůrné Skupiny pro pozůstalé jejichž blízký zemřel sebevraždou, která je určena pouze pro pozůstalé, jejichž blízký zemřel v důsledku sebevraždy.

A do smíšené Terapeutické a podpůrné skupiny, která je určena jak pro pozůstalé a je zaměřena na všechny typy ztráty blízkého včetně ztráty dítěte, manžela/ky, prenatální ztráty a interrupce, tak také pro klienty, kteří zažili trauma a další těžké životní zkušenosti.

Skupina pro pozůstalé jejichž blízký zemřel sebevraždou

Terapeutická a podpůrná skupina pro pozůstalé po sebevraždě blízkého slouží pro vzájemné sdílení zkušeností, pocitů a myšlenek s lidmi, kteří čelí stejné životní situaci. Docházka na skupinu umožňuje v době zármutku zmírnit pocity odcizení a izolace, v bezpečném prostředí podporuje komunikaci o všech emocích se ztrátou spojených a přináší naději a později i důvěru, že jednou dojde k obnovení životního pocitu „normality“.

Skupina se koná 1 x za 14 dní ve středu od 18:00 do 21:00 (sudé týdny) online a v Praze na Hvožďanské 2053/3 a přijímá nové klienty. Cena za jedno tříhodinové setkání 500 Kč, pro klienty v tíživé ekonomické situaci platí snížená cena 300 Kč za jedno tříhodinové setkání. Skupina je pořádána ve spolupráci s Kulturním a rodinným centrem Barrandov. Vstup do skupiny probíhá přes pohovor. Ten trvá cca hodinu, není zpoplatněn a slouží k vyjádření Vašich potřeb a očekávání a vyjasnění toho, jak skupina funguje, jaká jsou skupinová pravidla a jaké jsou další možnosti pomoci a podpory.

Terapeuti: Eliška Syrovátková a Petr Frinta

Kontaktní osoba na dotazy a na přihlášení do skupiny:

Eliška Syrovátková tel. 603 193 792,  e-mail: terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

 

Terapeutické a podpůrné skupiny

Terapeutické a podpůrné skupiny  slouží pozůstalým pro vzájemné sdílení zkušeností, pocitů a myšlenek s druhými lidmi. Docházka na skupinu umožňuje v době zármutku zmírnit pocity odcizení a izolace, v bezpečném prostředí podporuje komunikaci o všech emocích se ztrátou spojených a přináší naději a důvěru, že jednou dojde k obnovení životního pocitu „normality“. Skupina není určena pouze pro pozůstalé, ale pro klienty, kteří mají obtíže nebo prožívají utrpení v následujících oblastech:

 • obtížné životní události, rozvod, ztráta, úmrtí, péče o dlouhodobě nemocné či umírající
 • obtíže a nejistota v komunikaci a v sociálním fungování
 • zvládání stresových a zátěžových situací
 •  vztahy, rodina a zaměstnání
 • pocity úzkosti, bezvýchodnosti, méněcennosti
 • ztráta smyslu života
 • osamělost
 • trauma
 • sebevražedné myšlenky
 • deprese
 • úzkosti a paniky
 • sebepoškozování

Charakteristika skupiny:

 • Skupina pro ženy i muže, max. 12 členů, polootevřená
 • Vstup do skupiny: po přijímacím pohovoru
 • Věk: minimálně 18 let
 • Délka docházky na skupinu: dle potřeby
 • Forma účasti kombinovaná, možnost docházky tváří v tvář i připojování na skupinu online pro ty účastníky, kteří jsou příliš vzdálení na pravidelné dojíždění nebo jejichž zdravotní stav či rodinné poměry fyzickou docházku neumožňují.
 • Docházka tváří v tvář na adrese Hvožďanská 2053/3, Praha Chodov (poblíž stanice metra Chodov a autobusu Chodovec), výjimečně v případě obsazenosti objektu  v prostorách KRC Barrandov Záhorského 886/4, Praha 5 – Hlubočepy (sídliště Barrandov).
 • Cena 500 Kč/setkání

Podpůrná a terapeutická skupina B

 • Frekvence: 1x za 14 dní ve čtvrtek od 18:00 do 21:00 (liché týdny)
 • Terapeuti: Eliška Syrovátková a Barbora Svítková

Kontaktní osoba na dotazy a na přihlášení do skupiny:

Eliška Syrovátková tel. 603 193 792,  e-mail: terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Podpůrná a terapeutická skupina A

Kapacita skupiny A je momentálně zcela naplněná, můžete se hlásit do skupiny B (čtvrteční), která přijímá nové klienty nebo na čekací listinu.

 • Frekvence: 1x týdně střídá se úterý od 17:15 do 20:15 v sudý týden a středa od 17:15 do 20:15 v lichý týden, je možná také docházka s frekvencí 1x za 14 dní (sudé úterky nebo liché středy).
 • Terapeuti: Eliška Syrovátková a Kamila Murariková

Kontaktní osoba na dotazy a na přihlášení do skupiny:

Eliška Syrovátková tel. 603 193 792,  e-mail: terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Místo konání

Popis cesty od metra CHODOV
1) Projdete průjezdem pod Centrem Chodov směrem k velkému kruhovému objezdu (ulice Roztylská)
2) Za centrem zahnete doprava k lávce (přes silnici Pod Chodovem)
3) Přejdete lávku (most) a pokračujete rovně (po Vaší levici míjíte cihlově červenou budovu městské policie)
4) přejdete přes přechod(ul. Kaplanova) do ulice U Pojišťovny
5) Pokračujete ulicí U Pojišťovny. Po pravé straně je oplocené volné prostranství, na jehož konci se nachází žlutý bytový dům. Projděte mezi ním a šedou budovou Fotolabu (ulice Koštířova)
6) Přejdete přes silnici (Kloknerova ulice)
7) Před sebou uvidíte světle zelenou prosklenou budovu s vjezdem do garáží a po pravé straně bílo-modrou budovu Peugeotu. Jděte na cestu jen pro pěší mezi oběma budovami, asi po 200 metrech po pravé straně bude vstup do areálu Hvožďanská 2053.
8) Za turnikety se dejte vlevo dvoudílnými dveřmi (naproti recepce) do krátké chodby, která zatáčí doleva.
9) Tam najdete kancelář 140

Popis cesty ze zastávky Chodovec (směr z centra)
1) Po vystoupení z autobusu pokračujete po chodníku ve směru jízdy
2) Míjíte přechod přes silnici, po které jste přijeli, a přecházíte až na přechodu, kterým končí chodník. Po pravé straně uvidíte růžový dům s nápisem DEKRA na střeše.
3) Po té pokračujete mírně v vpravo
4) Po levé straně míjíte parkoviště po pravé je další podlouhlá růžová budova STK Dekra.
5) Začátek lávky (schody nahoru) přes dálnici je napravo před budovou Decathlonu (jsou jasně vidět dva červené oblouky mostní konstrukce)
6) Přejdete lávku
7) Pokračujete rovně mezi červenou budovou a bílo-modrou budovu Peugeotu
8) Za budovou Peugeotu zahněte doprava na cestu jen pro pěší
9) Asi po 200 metrech po pravé straně bude vstup do areálu Hvožďanská 2053.
10) Za turnikety se dejte vlevo dvoudílnými dveřmi (naproti recepce) do krátké chodby, která zatáčí doleva.
11) Tam najdete kancelář 140

Průchod z parkoviště před areálem metrologického institutu do budovy:

1. Autem zaparkujte dle navigace na Hvožďanské 3.
2. Vjezdem se závorou, průchodem a stánkem vrátnice po jeho pravé straně vejděte do             areálu Českého metrologického institutu (ČMI)
3. Jděte do budovy A, která je v pravém předním (od Vás vzdáleném) rohu areálu.
4. Po schodech vejděte k recepci.
5. Před turnikety se dejte vpravo dvoudílnými dveřmi do krátké chodby, která zatáčí doleva.
6. Tam najdete kancelář 140

Skupiny jsou vedené v duchu daseinsanalýzy. Článek doc. PhDr. Oldřicha Čálka CSc. o daseinsanalytické skupinové a komunitní psychoterapii.