Skupina pro pozůstalé v Praze

Skupina pro pozůstalé v Praze

Skupiny pro pozůstalé v Praze na Hvožďanské

Na Hvožďanské je možná docházka do dvou typů skupin pro pozůstalé. Do skupiny pro pozůstalé v Praze, která je zaměřena na všechny typy ztráty blízkého včetně prenatální ztráty a interrupce a do specializované podpůrné skupiny po sebevraždě blízkého v Praze, která je otevřená pouze pro pozůstalé po sebevraždě. Bližší informace ke skupině pro pozůstalé po sebevraždě blízkého najdete zde

Skupina pro pozůstalé v Praze

Vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka je vždycky těžké.

Pozůstalí prožívají celu škálu rozmanitých emocí:

  • bezmoc
  • smutek
  • lítost
  • strach 
  • úlevu
  • pocit viny
  • vztek
  • ztrátu či nabourání vlastní identity „Jsem ještě matka, když mi zemřelo dítě?“ „Už nejsem manžel, jsem vdovec!“

Pro lidi okolo je někdy těžké s pozůstalými mluvit. Mnohdy nevědí, co říct, a obávají se, aby rozhovorem už tak velké utrpení pozůstalých ještě nezhoršili.

Podpůrná skupina pro pozůstalé  slouží pro vzájemné sdílení zkušeností, pocitů a myšlenek s lidmi, kteří čelí podobné životní situaci. Docházka na skupinu umožňuje v době zármutku zmírnit pocity odcizení a izolace, v bezpečném prostředí podporuje komunikaci o všech emocích se ztrátou spojených a přináší naději a důvěru, že jednou dojde k obnovení životního pocitu „normality“.

Skupina se koná 1 x za 14 dní ve středu od 17:00 do 20:00 v Praze na Hvožďanské 2053/3

Cena za jedno tříhodinové setkání 400 Kč, pro klienty v tíživé ekonomické situaci platí snížená cena 200 Kč za jedno tříhodinové setkání.

Vstup do skupiny probíhá přes pohovor. Ten trvá cca hodinu, není zpoplatněn a slouží k vyjádření Vašich potřeb a očekávání a vyjasnění toho, jak skupina funguje, jaká jsou skupinová pravidla a jaké jsou další možnosti pomoci a podpory.

Zájemci se mohou hlásit na níže uvedené kontakty:

Terapeuti

PhDr. Milan Pešák

Speciální pedagog. Výcvik v externí supervizi v sociálních službách v Remediu Praha, externím profesionálním koučinku v Koučinkcentru Praha, mediace a facilitace v AMČR, daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a MŠMT ČR na PVŠPS.

V současnosti se věnuje individuálnímu poradenství, supervizi v sociálních službách a lektorství. Externě přednáší na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na katedře speciální pedagogiky. Je nevidomý.

Kontakt: tel. 777 722 777,  e-mail: milanpesak@seznam.cz 

Eliška Syrovátková

Poradce pro pozůstalé. Komplexní vzdělání v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru v programu akreditovaném Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně na PVŠPS.

V současnosti se věnuje individuálnímu poradenství, poradenství pro pozůstalé, provázení umírajících a jejich blízkých, canisterapii u umírajících, canisterapii u seniorů trvale upoutaných na lůžko v domově pro seniory a je koterapeutem docházkové skupiny na psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET.

Kontakt: tel. 603 193 792,  e-mail: terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz

Místo konání

Popis cesty od metra CHODOV
1) Projdete průjezdem pod Centrem Chodov směrem k velkému kruhovému objezdu (ulice Roztylská)
2) Za centrem zahnete doprava k lávce (přes silnici Pod Chodovem)
3) Přejdete lávku (most) a pokračujete rovně (po Vaší levici míjíte cihlově červenou budovu městské policie)
4) přejdete přes přechod(ul. Kaplanova) do ulice U Pojišťovny
5) Pokračujete ulicí U Pojišťovny. Po pravé straně je oplocené volné prostranství, na jehož konci se nachází žlutý bytový dům. Projděte mezi ním a šedou budovou Fotolabu (ulice Koštířova)
6) Přejdete přes silnici (Kloknerova ulice)
7) Před sebou uvidíte světle zelenou prosklenou budovu s vjezdem do garáží a po pravé straně bílo-modrou budovu Peugeotu. Jděte na cestu jen pro pěší mezi oběma budovami, asi po 200 metrech po pravé straně bude vstup do areálu Hvožďanská 2053

Popis cesty ze zastávky Chodovec (směr z centra)
1) Po vystoupení z autobusu pokračujete po chodníku ve směru jízdy
2) Míjíte přechod přes silnici, po které jste přijeli, a přecházíte až na přechodu, kterým končí chodník. Po pravé straně uvidíte růžový dům s nápisem DEKRA na střeše.
3) Po té pokračujete mírně v vpravo
4) Po levé straně míjíte parkoviště po pravé je další podlouhlá růžová budova STK Dekra.
5) Začátek lávky (schody nahoru) přes dálnici je napravo před budovou Decathlonu (jsou jasně vidět dva červené oblouky mostní konstrukce)
6) Přejdete lávku
7) Pokračujete rovně mezi červenou budovou a bílo-modrou budovu Peugeotu
8) Za budovou Peugeotu zahněte doprava na cestu jen pro pěší
9) Asi po 200 metrech po pravé straně bude vstup do areálu Hvožďanská 2053

Průchod z parkoviště před areálem metrologického institutu do budovy:

1. Autem zaparkujte dle navigace na Hvožďanské 3.
2. Vjezdem se závorou, průchodem a stánkem vrátnice po jeho pravé straně vejděte do             areálu Českého metrologického institutu (ČMI)
3. Jděte do budovy A, která je v pravém předním (od Vás vzdáleném) rohu areálu.
4. Po schodech vejděte k recepci.
5. Před turnikety se dejte vpravo dvoudílnými dveřmi do krátké chodby, která zatáčí doleva.
6. Tam najdete kanceláře 139 a 140

Skupiny jsou vedené v duchu daseinsanalýzy. Článek doc. PhDr. Oldřicha Čálka CSc. o daseinsanalytické skupinové a komunitní psychoterapii.