Archiv rubriky: Slovník pojmů

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou druhem sociálních služeb, tedy poskytují nezdravotnické úkony osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem odlehčovacích služeb je pomoci pečujícím, aby si mohli při dlouhodobé péči odpočinout nebo vyřídit vlastní záležitosti. … Celý příspěvek

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Paliativní péče

Moderní paliativní péče pečuje o důstojný a kvalitní život až do konce. Je založena na celostním pohledu na nemocného člověka. Odborná léčba spočívá v mírnění příznaků provázejících umírání, zejména v účinné léčbě bolesti. Poskytuje se pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí … Celý příspěvek

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Pečovatelské služby

Pečovatelské služby jsou terénní služba pomáhající s úkony, které nejsou zdravotnické. Poskytují tedy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, stravování, doprovod – např. k lékaři, na úřad, na procházku, pomoc s drobným úklidem … Celý příspěvek

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Respitní péče

Respitní péče je odlehčovací služba. Rodinným příslušníkům umožňuje dočasný oddech v případě potřeby načerpání sil, lékařského ošetření pečující osoby nebo dovolené. Jedná se o sociální službu.

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Symptomatická léčba

Symptomatická léčba tlumí projevy onemocnění (např. bolest, dušnost, zvracení…) Jejím cílem není vyléčení pacienta. Symptom = projev onemocnění

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář

Terminální péče

Terminální péče je název používaný v medicíně v mnoha významech. V komunikaci specializovaných paliativních týmů je obvykle péčí o umírajícího v posledních hodinách či dnech života. Je součástí paliativní péče.

Rubriky: Slovník pojmů | Napsat komentář