Eliška Syrovátková

Profesní kvalifikace:

Poradce pro pozůstalé, státní zkouška – osvědčení

Vzdělání v psychoterapii:

Úplné vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii sestávající z teorie, skupinové i individuální sebezkušenosti,  supervize a praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie. Teoretické vzdělávání a sebezkušenostní výcvik jsem absolvovala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS). Praxi na pracovišti, kde se provádí psychoterapie, jsem absolvovala ve zdravotnickém zařízení  Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET.

Úplné psychoterapeutické vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií diplom úplné vzdělání

Pražská psychoterapeutická fakulta na PVŠPS (2012-2015) osvědčení teoretické studium psychoterapie                                                                                                                                 obsah  studia: psychologie  (osobnosti,  vývojová,  sociální),  filosofie,  sociologie,  kulturní antropologie; základní psychoterapeutické směry a školy a přístupy (psychoterapie individuální, skupinová a komunitní, rodinná a poradenská); předměty speciální zaměřené na psychopatologii, diagnostiku, výzkum, různé skupiny klientů (závislé, seniory apod.) a psychoterapii aplikovanou (např. v pedagogice)

Komplexní  vzdělání  v komunitně  skupinové  psychoterapii  v daseinsanalytickém směru v programu akreditovaném Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (2012-2017)  osvědčení komplexní vzdělání                                        Psychoterapeutický výcvik v celkovém rozsahu 2539 hodin z toho                                         1718 hodin teorie                                                                                                                                         559 hodin skupinové výcvikové sebezkušenosti – potvrzení výcvik                                                51 hodin individuální výcvikové sebezkušenosti                                                                             108 hodin supervize                                                                                                                                  103 hodin praxe

Odborné kurzy a semináře zaměřené na psychoterapii, poradenství a provázení umírajících a pozůstalých:

Teoretický daseinsanalytický seminář                                                                                         (Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Daseinsanalytický výklad snů – osvědčení výklad snů                                                              (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii                                                    (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Rozhovor v psychoterapii                                                                                                               (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi:                                                               – Daseinsanalytický přístup v poradenství a psychoterapeutické praxi                                        – Smrt, smrtelnost a práce s problematikou úzkosti                                                                         – Daseinsanalytická párová psychoterapie a poradenství, skupina pro páry                   (PhDr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.)

Daseinsanalysis´s seminars 2014-2018                                                                                        (Dr. Ado Huygens, President of the International Federation of Daseinsanalysis)

Akreditovaný kurz Problematika smrti a provázení v rámci poskytování sociální služby umírajícím a jejich blízkým (Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Daniela Vodáčková)

Poradce pro pozůstalé přípravný kurz (PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková)

Psovod canisterapeutického týmu CT0275

Osvědčení o absolvování u POMOCNÉ TLAPKY o.p.s. sekce canisterapie

 

Stáže:

2015-2016 Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, Hekrova 805, Praha 4        docházková skupina (psychosomatika, poruchy osobnosti)                                                            denní stacionář (neurózy, psychosomatika, poruchy osobnosti)

 

Supervize:

MUDr. Zuzana Pinďáková

 

Členství:

Česká daseinsanalytická společnost

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Asociace poradců pro pozůstalé

 

Činnost:

Poradenství pro pozůstalé

Psychoterapeutické provázení umírajících i jejich blízkých

Canisterapie u  seniorů trvale upoutaných  na lůžko

Canisterapie u umírajících

Psychoterapeutické poradenství

Osobní rozvoj

Daseinsanalytický výklad snů

Lektorská činnost – seminář canisterapie u umírajících pro sociální pracovníky a               pro frekventanty psychoterapeutických výcviků

Koterapeut docházkové skupiny (neurózy, poruchy osobnosti) na klinice ESET, Úvalská 3411/47, Praha 10

Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11