Eliška Syrovátková

Eliška Syrovátková

Daseinsanalytik, poradce pro pozůstalé 

Profesní kvalifikace: Poradce pro pozůstalé, státní zkouška – osvědčení

 

Vzdělání v daseinsanalytickém přístupu:

Úplné vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii sestávající z obecné i speciální (na daseinsanalytický přístup zaměřené) teorie, skupinové i individuální sebezkušenosti, supervize a praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie. Teoretické vzdělávání obecné i daseinsanalytické a sebezkušenostní výcvik jsem absolvovala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS). Praxi na pracovišti, kde se provádí psychoterapie, jsem absolvovala ve zdravotnickém zařízení Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET.

 

Úplné psychoterapeutické vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií diplom úplné vzdělání

 

Pražská psychoterapeutická fakulta na PVŠPS (2012-2015) osvědčení teoretické studium psychoterapie

(obsah  studia: psychologie osobnosti,  vývojová psychologie,  sociální psychologie,  filosofie,  sociologie,  kulturní antropologie; základní psychoterapeutické směry a školy, základní psychoterapeutické přístupy – psychoterapie individuální, skupinová a komunitní, rodinná a poradenská, předměty zaměřené na psychopatologii, diagnostiku, výzkum, různé skupiny klientů např. závislé, seniory a psychoterapii aplikovanou např. v pedagogice)

 

Komplexní  vzdělání  v komunitně  skupinové  psychoterapii  v daseinsanalytickém směru v programu akreditovaném Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (2012-2017)  osvědčení komplexní vzdělání                                      v celkovém rozsahu 2539 hodin z toho

 1718 hodin teorie

(obsah studia: Základy existence a teorie pobytu, základy psychologie, psychoterapie a lékařství z hlediska daseinsanalytické psychoterapie, lidská existence z hlediska časových a vývojových možností, psychosomatika, lidská vztahovost a psychoterapeutický vztah a práce s ním, otázky psychoterapeutické diagnostiky, nosologie klasická a její fenomenologická reinterpretace, neurózy, poruchy osobnosti, deprese, hraniční stavy a hraniční poruchy, psychotické vztahy a psychózy, poruchy sexuální identity, závislosti, práce s rodinou a rodinnými příslušníky, fáze psychoterapie, komunitní a skupinové společenství, komunitě skupinová daseinsanalýza, psychoterapeutické otázky skupinového pohybu a proměn, vztahy v komunitě a ve skupině, metody daseinsanalytické psychoterapie – rozhovor, vrozumívání, výklad, řeč a jazyk, výklad pobytu, snů, symptomů a poruch, imaginace)

559 hodin skupinové výcvikové sebezkušenosti – potvrzení výcvik

51 hodin individuální výcvikové sebezkušenosti

108 hodin supervize

103 hodin praxe

 

Odborné kurzy a semináře zaměřené na psychoterapii, poradenství a provázení umírajících a pozůstalých:

Teoretický daseinsanalytický seminář                                                                                         (Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Daseinsanalytický výklad snů – osvědčení výklad snů                                                                      Daseinsanalytický výklad snů pro pokročilé                                                                              (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii                                                    (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.)

Rozhovor v psychoterapii (256 hodin)                                                                                                 (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi:

  • Daseinsanalytický přístup v poradenství a psychoterapeutické praxi
  • Smrt, smrtelnost a práce s problematikou úzkosti
  • Daseinsanalytická párová psychoterapie a poradenství, skupina pro páry                    (Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.)

Daseinsanalysis´s seminars 2014-2018                                                                                        (Dr. Ado Huygens, President of the International Federation of Daseinsanalysis)

Akreditovaný kurz Problematika smrti a provázení v rámci poskytování sociální služby umírajícím a jejich blízkým (Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Daniela Vodáčková)

Poradce pro pozůstalé přípravný kurz (PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková) Psovod canisterapeutického týmu CT0275 Osvědčení o absolvování u POMOCNÉ TLAPKY o.p.s. sekce canisterapie

 

Stáže: 2015-2016 Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, Hekrova 805, Praha 4

docházková skupina (psychosomatika, poruchy osobnosti)                                                            denní stacionář (neurózy, psychosomatika, poruchy osobnosti)

 

Supervize: MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.

 

Členství:

Česká daseinsanalytická společnost

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Asociace poradců pro pozůstalé

 

Činnost:

Poradenství pro pozůstalé

Psychoterapeutické provázení umírajících i jejich blízkých

Canisterapie u  seniorů trvale upoutaných  na lůžko

Canisterapie u umírajících

Psychoterapeutické poradenství

Osobní rozvoj

Daseinsanalytický výklad snů

Podpůrná skupina pro lidi po těžké životní události či ztrátě

Lektorská činnost – seminář canisterapie u umírajících pro sociální pracovníky a               pro frekventanty psychoterapeutických výcviků

Koterapeut docházkové skupiny (neurózy, poruchy osobnosti) na klinice ESET, Úvalská 3411/47, Praha 10 Praha 5, Barrandov, Praha 5, Praha 4 Chodov, Praha 11 Chodov, Praha Chodov, Praha Barrandov, Praha 4, Praha 5, Praha 11