Lůžkový hospic

Lůžkový hospic

Mohou přijít chvíle, kdy v silách rodiny již není pokrytí nepřetržité služby v ošetřování nemocného nebo docházejí síly a přichází potřeba alespoň na čas si oddychnout. Tehdy vyvstává nutnost lůžkové ústavní péče.

V úvahu přichází nemocniční ošetřování, léčebna dlouhodobě nemocných, sociální zařízení a lůžkový hospic.

V nemocnicích a léčebnách dostává nemocný péči zaměřenou na tělo, tedy léky, příjem potravy a tekutin, vyprazdňování, polohování, hygienu a péče o něj je hrazena zdravotní pojišťovnou. Většinou se však umírajícímu nedostává celostního přístupu a strádá nedostatkem soukromí, sounáležitosti, respektu, bezpečí a podpory zachování intenzivních vztahů s blízkými.

Na pobyt v lůžkovém hospici si pacient doplácí.

Zaměstnanci hospice tvoří multidisciplinární tým (lékař, zdravotní sestra, psycholog, pracovník psychospirituální péče, sociální pracovník, pečovatelka), který sleduje individuální potřeby a přání každého pacienta.

Snaží se mu ulevit od bolesti a dalších trápení, zachovat důstojnost nemocného a poskytnout podporu jeho blízkým.

Poskytuje maximální soukromí (obvyklé jsou jednolůžkové pokoje) a volný režim pro návštěvy a pobyt s nemocným ve dne i v noci.

Často poskytují odlehčovací služby, respitní péči, poradenské služby a také intenzivní edukační činnost.

Z lékařského hlediska je hospic specializován výhradně na paliativní péči, takže v této oblasti dosahuje vysoké odbornosti.

Lůžkový hospic – seznam – Praha a Středočeský kraj


Domov s paliativní péčí Pod střechou

Jana Masaryka 34, Praha

224 254 406

http://cssp2.cz/domov-s-paliativni-peci/


Dům péče ČČK Mladá Boleslav

Tovačovského 163, 293, Mladá Boleslav

326 320 250

722 966 726

http://www.cervenykrizmb.cz/dum-pece-cck/


Hospic dobrého pastýře

Sokolská 584, Čerčany

317 777 381

https://www.hospic-cercany.cz/sluzby/luzkovy-hospic-dobreho-pastyre/


Hospic Malovická

Malovická 3304/2, Praha

272 011 020

http://www.hospicmalovicka.cz/


Hospic Štrasburk – pouze pro onkologické pacienty

Bohnická 12/57. 180 00 Praha

283 105 511

602 754 304

https://www.hospicstrasburk.cz/


Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze – oddělení paliativn péče

Vlašská 36, 118 00 Praha 1

257 197 118 (116)

http://www.nmskb.cz/oddeleni/oddeleni-paliativni-pece/specializace-10/


Seznam lůžkových hospiců je pouze orientační, nemůže být úplný ani plně aktualizovaný.


Příspěvek byl publikován v rubrice Umírání. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.