cyklus Rozvojová skupina pro páry

cyklus Rozvojová skupina pro páry

Kulturní a rodinné centrum Barrandov, z.s.

ZÁHORSKÉHO 886/4, Praha 5, 152 00

tel: 739 658 324

info@krcbarrandov.cz, www.krcbarrandov.cz

www.facebook.com/KRCBarrandov

PROJEKT VŠE PRO RODINU

cyklus

 • Chcete pečovat o svůj partnerský/manželský vztah, aby se tiše a nenápadně nevytratila vzájemná láska, vášeň, přitažlivost, respekt, důvěra, úcta a porozumění?

 • Hledáte bezpečný prostor pro rozvoj se zajištěným hlídáním dětí?

 • Nebo dokonce hledíte zaskočeně na doutnající popel ve vztahu, kde šlehal na počátku živý a silný plamen a netušíte ani kdy, ani jak se to tak najednou vlastně stalo?

 • Chcete opatrně s podporou rozfoukat uhlíky a přikládat?

 • Trápí Vás ne/dorozumění a komunikace?

 • Trápí Vás vzájemné citové odcizení?

 • Chybí Vám čas a prostor pro sebe nebo čas a prostor pro spolubytí (nejen v rodinách s malými dětmi)?

 • Trápí Vás střet (mikro)kultur aneb to, co si neseme z původních rodin?

 • Trápí Vás nesoulad ve výchově dětí?

 • Trápí Vás nesoulad v sexu?

 • Trápí Vás nesoulad v…?

Můžete rozvíjet či restartovat vztah v rozvojové skupině pro páry.

Skupina je zaměřena na páry, které z jakéhokoliv důvodu chtějí rozvíjet, posílit nebo stabilizovat společné „my“, a také na páry, které potřebují najít a vybalancovat novou rovnováhu (např. páry rozkolísané a ohrožené změnou a vyčerpáním v období rodičovské péče o malé děti, návratem rodiče do pracovního procesu po rodičovské dovolené, odchodem dospělých dětí, na páry ohrožené problémovou komunikací, páry po traumatu např. narození mrtvého dítěte apod., páry v nichž se jeden z partnerů posunul životním pohybem a druhý se náhle musí vyrovnávat a sžívat se všemi nároky, které na vzájemný vztah náhlá proměna životního partnera klade). Skupina je vedena se zaměřením na řešení problémů v komunikaci i porozumění plynoucích z jinakosti a nesouladu a také na odstranění vyčítavé komunikace, aby se partnerům otevřela možnost navzájem mluvit o svém osobním životním horizontu tak, jak ho prožívají. Lidské setkání v porozumění jehož nedílnou součástí je rozum i cit. Spolubytí. Hledáme způsob, jak být s lidmi bezprostředně rovnou, s takovými jací jsou, ve věcech jaké jsou a zůstat při tom také sám sebou.

Sebezkušenost

Spolubytí

Komunikace

Sdílení

Vyjádření prožívání

Porozumění

Rozšíření vlastního horizontu o možnosti, zkušenost a pohled spolučlenů.

Sdílení v ženském a v mužském kruhu.

Mužské nahlédnutí na to, jaké to je být ženami a co to přináší.

Ženské nahlédnutí na to, jaké je to být muži a co to přináší.

Sdílení a spolunesení společných i jedinečných strastí a radostí s dalšími páry i s terapeuty.

Důvěra

Přijetí

Nový běh o rozsahu čtyř setkání pro Vás tentokrát otevíráme v prostorách a ve spolupráci s Komunitním a rodinným centrem Barrandov, Záhorského 886/4, Praha 5, v rámci programu Vše pro rodinu. Po celou dobu bude zajištěno hlídání dětí, aby skupina byla snadno dostupná i pro rodiče malých dětí. Cena na osobu za jedno setkání je 400 Kč (800 Kč pár), 50 % ceny bude hrazeno z programu Vše pro rodinu, tedy účastníci budou doplácen jen 200 Kč (400 Kč pár). Protože zkušenosti z jednotlivých setkání na sebe navazují, je důležitá účast na všech setkáních.

Termíny: soboty  13. 11. 2021, 20. 11. 2021, 4. 12. 2021 a 11. 12. 2021, vždy od 9:30 do 12:30 hodin. 

Přihlášení a dotazy organizačně technické povahy na prihlasky@krcbarrandov.cz , dotazy terapeutické povahy na terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz, tel. 603 193 792 – Eliška Syrovátková.

Lektoři a terapeuti:

Eliška Syrovátková

Poradce pro pozůstalé. Komplexní vzdělání v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru v programu akreditovaném Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

V současnosti se věnuje individuální a skupinové terapii, poradenství pro pozůstalé, provázení umírajících a jejich blízkých, canisterapii u umírajících, canisterapii u seniorů trvale upoutaných na lůžko v domově pro seniory a je koterapeutem docházkové skupiny na psychosomatické klinice ESET.

PhDr. Milan Pešák

Speciální pedagog. Výcviky: daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a MŠMT ČR na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, výcvik v externí supervizi v sociálních službách v Remediu Praha, výcvik v externím profesionálním koučinku v Koučinkcentru Praha, výcvik mediace a facilitace v AMČR.

V současnosti se věnuje indiviuální a skupinové psychoterapii, supervizi v sociálních službách a lektorství. Externě přednáší na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na katedře speciální pedagogiky. Je nevidomý.

Leták ke stažení zde

Příspěvek byl publikován v rubrice Seberozvojová setkání a workshopy na Hvožďanské a Záhorského. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.