série workshopů Setkávání se snovým životem

Setkávání se snovým životem

Nejbližší termíny:  17. 6. a 21. 6. 2022 od 18:00 do 21:00

Série otevřených workshopů pro ty, kdo chtějí lépe porozumět snovému životu i tomu, co může přinést pro život v bdění.

Setkání je zaměřeno na výklad snu a skupinové sdílení toho, co snový život, výklad snů a také být svědkem výkladu snu lidem přináší a otevírá. Na sdílení osobní žité i ontologické roviny výkladů snů a přirozeného světa, který se ve snech bezprostředně zjevuje. Náš lidský snový i bdělý život je spojený životní zkušeností, která je stále jedna, tatáž, bez ohledu zda sníme, či bdíme. Je živě se vyvíjející a od nás neoddělitelná. Stále s námi přestupuje mezi bdělým a snovým životem podle toho, ve kterém způsobu lidského bytí právě jsme.

Naše životní zkušenost je tedy tou spojnicí, která umožňuje, že porozuměním něčemu ve svém snovém životě můžeme porozumět něčemu v bdělém životě a naopak, protože v obou případech jde o porozumění naší vlastní jedinečné životní zkušenosti se světem, lidmi a vším, s čím se setkáváme.

Při výkladu snů používáme daseinsanalytickou metodu. Podle ní snu nerozumíme podle předem stanovených představ a modelů nebo podle významů přiřazovaných k jednotlivým symbolům. Vykladač tak není žádným guru, který snovým skutečnostem rozumí lépe, než „snící“, tedy ten, komu se sen zdál. Je naopak průvodcem snícího po situacích jeho snu a pomáhá snícímu s jejich sledováním, vnímáním a porozuměním. Ambicí daseinsanalytického výkladu snu tedy není sen vyložit a tím uzavřít, ale otevřít a nechat promlouvat, protože lidský život je neustálá otevřenost, oslovitelnost a odpovídání.

Délka setkání tři hodiny.

Místo konáni: poradna pro pozůstalé Hvožďanská 2053/3, Praha 11. Hybridní forma účasti, je možné si vybrat jak účast jak tváří v tvář v poradně, tak účast online pomocí Skype.

Cena za jedno setkání 500 Kč. Účastí na skupině sponzorujete péči o ty pozůstalé, kteří si nemohou hradit péči v plné výši. V praxi se jedná zejména o docházkovou službu do rodin s anticipovaným truchlením či po úmrtí rodiče nebo sourozence. Zájemci se mohou hlásit na tel: 603 193 792 nebo na email: terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz 

Můžete se hlásit i pokud aktuálně není vyhlášen žádný termín. Přihlášeným zájemcům o termíny Setkávání se snovým životem bude zaslán email s nabídkou termínu, jakmile bude nejbližší možný termín znám.

Literatura pro zájemce o daseinsanalytický výklad snů

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Seberozvojová setkání a workshopy na Hvožďanské a Záhorského. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.