Jak postupovat při úmrtí

Jak postupovat při úmrtí v domácnosti

Očekávané úmrtí v domácí péči

Nejeví-li člověk známky života a smrt se u něho dala očekávat z důvodu vážné nemoci nebo vysokého věku, nemusíme spěchat a můžeme si ponechat čas na rozloučení.

Na ohlášení úmrtí není stanovena žádná zákonná lhůta. Jediný stanovený časový interval je pro úmrtí ve zdravotnickém zařízení, kdy musí zůstat tělo zemřelého 2 hodiny na lůžku.

Je nutné zavolat lékaře, který vystaví list o prohlídce mrtvého, tzv. ohledací list.

Je vhodné zavolat praktického lékaře. Konstatování smrti a sepsání ohledacího protokolu je v jeho kompetenci a zemřelého praktický lékař svého pacienta znal, předepisoval mu léky a měl by nejlépe vědět, jakými nemocemi zemřelý trpěl a co bylo pravděpodobnou příčinou smrti.

Při plánování domácí péče o nemocného nebo starého člověka je vhodné vyžádat si od praktického lékaře předem lékařskou zprávu o zdravotním stavu nemocného.

Není-li  praktický lékař dosažitelný, voláme zdravotnickou záchrannou službu, linku 155. Zde je třeba nahlásit, že se jedná o očekávané úmrtí. Pro tento případ je dobré mít doma přichystané lékařské zprávy a výsledky a nálezy z vyšetření, ve kterých může lékař zdravotnické záchranné služby najít diagnózy zemřelého, aby mohl určit příčinu smrti. Lékař ze záchranné služby může nařídit pitvu a tělo v takovém případě odveze na patologii jiná pohřební služba, než jste si vybrali. V tomto případě lékař vyplní příkaz k převozu, tento převoz je úkonem hrazeným zdravotní pojišťovnou. Od této pohřební služby dostanete informace, kam zemřelého odváží a kontaktní adresu s telefonem. Potom můžete zavolat vámi vybranou pohřební službu, které nahlásíte jméno, rodné číslo, čas úmrtí a místo, kam byl zesnulý odvezen.

Před příjezdem lékaře je vhodné přichystat:

  • OP zemřelého
  • kartičku pojištěnce zemřelého
  • rodný a oddací list
  • lékařské zprávy a nálezy

Před zavoláním lékaře můžeme:

  • uložit tělo do vodorovné polohy
  • v klidu se rozloučit např. zapálit svíčku, otevřít okno, modlit se, číst, vzpomínat a děkovat…
  • zavolat příbuzným a blízkým, kteří by se také chtěli ještě rozloučit, je-li vám nepříjemné osamocení s mrtvým tělem, neváhejte někomu zavolat a požádat o pomoc třeba i uprostřed noci, může být užitečné si takovou pomoc domluvit předem s přáteli, příbuznými nebo i poradcem pro pozůstalé
  • chcete-li zemřelého sami umýt a obléknout, zejména při úmrtí v noci, pokud čekáte na přivolání praktického lékaře do rána, je dobré tak učinit v první hodině, než dojde ke ztuhnutí, jinak mytí a oblékání zesnulého provádí pohřební služba
  • provádíme-li úpravu těla sami, s pozorností a úctou zavřeme oční víčka, můžeme na ně cca na hodinu položit navlhčený tampónek, zavřená ústa zafixujeme vložením srolovaného ručníku pod bradu nebo bradu podvážeme šátkem či obvazem, po umytí je vhodné dát čistou plenu, která zůstává pod oblečením
  • dopřejte si čas k rozloučení, je možné posadit se vedle lůžka a pozorovat obličej zemřelého z nějž mizí všechno napětí a vyzařuje pokoj, můžeme hovořit se zemřelým, doprovázet ho svými myšlenkami na jeho cestě, nechat vynořit vzpomínky na společná setkání…

Neočekávané úmrtí v domácnosti – jak postupovat

Po nalezení mrtvého voláme zdravotnickou záchrannou službu linku 155 nebo jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Lékař ze záchranné služby může nařídit pitvu a tělo v takovém případě odveze na patologii jiná pohřební služba, než jste si vybrali. V tomto případě lékař vyplní příkaz k převozu,  tento převoz je úkonem hrazeným zdravotní pojišťovnou. Od této pohřební služby dostanete informace o převozu zesnulého a kontaktní adresu. Potom můžete zavolat vámi vybranou pohřební službu, které nahlásíte jméno, rodné číslo, čas úmrtí a místo, kam byl zesnulý odvezen.

Pitva slouží především ke stanovení příčiny úmrtí a v určitých případech stanovených zákonem od ní nelze upustit. V jiných případech, pokud lékař nemá o příčině smrti pochybnosti, může být od pitvy upuštěno.

Je-li podezření na sebevraždu nebo trestný čin, je nutné zavolat bezprostředně po nalezení mrtvého těla policii ČR. V tomto případě je potřeba se zesnulým nemanipulovat.

 Jak postupovat při úmrtí na veřejnosti

Stejně jako při úmrtí v bytě musí být přivolán lékař k ohledání zemřelého. Voláme linku 112. Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení lékař nebo policie, která také rodinu informuje.

Jak postupovat při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče

Ohledací list vystaví službu konající lékař, který rozhodne, zda je nutné zemřelého převézt na oddělení patologie. Lékař oznamuje příbuzným úmrtí a vyzývá rovněž pozůstalé k vyzvednutí osobních věcí zesnulého. Pohřeb je možné zadat u kterékoli pohřební služby. Pohřební službu si vybírá rodina. Pokud tělo odveze na patologii jiná pohřební služba, než jste si vybrali, můžete zavolat vámi vybranou pohřební službu, které nahlásíte jméno, rodné číslo, čas úmrtí a místo, kam byl zesnulý odvezen. Při úmrtí ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení je nutné nepřekročit maximální lhůtu 96 hodin pro zajištění pohřbu, v případě, že nedošlo k zajištění pohřbu ve lhůtě 96 hodin od úmrtí, právnická nebo fyzická osoba, u které jsou lidské ostatky uloženy, je povinná neprodleně informovat příslušnou obec, která je povinna zajistit sociální pohřeb. Obec má poté právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého.

Úmrtí v zahraničí zapisuje do matriční knihy a úmrtní list vydává Zvláštní matrika v Brně.

Fotografie 14/17

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo brožuru základní informace pro pozůstalé

Brožura

Sdružení pohřebnictví ČR: Postup při úmrtí

Příspěvek byl publikován v rubrice Po úmrtí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář