Poradce pro pozůstalé

Poradenství pro pozůstalé není nejpřiléhavějším názvem, neboť podstatou není jen péče o pozůstalé a nejedná se o pouhé udílení rad. Poradenství pro pozůstalé můžeme rozčlenit například podle toho, kdo může být klientem poradce pro pozůstalé, kdy anebo jakým způsobem je poradenství poskytováno.

Kdo je klientem poradce pro pozůstalé?
Poradenství pro pozůstalé je pomoc se sžíváním se smrtí, která je nedílnou součástí lidského života, ale současně vždy představuje extrémní zásah do života všech, jichž se úmrtí týká. Odborná pomoc se ztrátou a truchlením. Prožívání ztráty, zármutku a truchlení nespadá jen do období po úmrtí, ale objevuje se i u blízkých pacientů s infaustním onemocněním, tedy v souvislosti s očekávaným úmrtím. Také samotní nemocní s infaustní prognózou procházejí prožíváním ztráty, zármutku a truchlením. Klientem poradce pro pozůstalé tedy mohou být i umírající a příbuzní nebo blízcí umírajícího. Důležité je neopomenout ani ztráty, které často společensky nebývají vnímány jako umrtí, jako je interrupce, spontánní potrat. Může sem spadat i úmrtí přítele ze zvířecí říše, neboť tíže ztráty se neodvíjí od toho, s kým jsme ve vztahu, ale je dána skutečností, nakolik je daný vztah osobní.

Kdy může být potřebné vyhledat poradce pro pozůstalé?
V souvislosti s infaustní diagnózou a očekáváným úmrtím, tzv. anticipovaná ztráta, anticipované truchlení
Po ztrátě, v období do třinácti měsíců po úmrtí.                                                                Kdykoliv později, když se ukáže potřeba nebo se aktualizuje nezpracovaná ztráta.

Jakým způsobem může být poradenství pro pozůstalé poskytováno?
Doprovázení – poradce pro pozůstalé pomáhá klientovi přijmout a zvládat situaci, která je nezměnitelná, ale jejíž prožívání se může proměňovat. Patří sem i praktické poskytování pomoci např. při osobní hygieně a oblékání zemřelých při očekávaném úmrtí v domácí péči atd.
Edukace a poradenství – klient vyhledá pomoc, protože potřebuje získat konkrétní informace, případně potřebuje něco vysvětlit nebo potvrdit či se ujistit. Např. jak postupovat v určité situaci (pohřeb, úmrtí v nemocnici, úmrtí v cizině, na úřadech). S otázkou, zda je normální, že zármutek prožívají každý v rodině jinak atp. Při poradenství pomáhá poradce pro pozůstalé najít klientovi možné cesty k řešení problémů. Pro sebe nejpřiléhavější řešení problému si nakonec zvolí klient.
Terapie – pokud u klienta dlouhodobě přetrvávají silné pocity např. zármutku, viny, výčitky svědomí, hněvu a vzteku nebo naopak klient neprožívá žádné pocity. Důvodem k terapii může být také znovuoživení nezpracované ztráty.

Poradenství pro pozůstalé stručný výtah ze standardu

Asociace poradců pro pozůstalé

Příspěvek byl publikován v rubrice Po úmrtí, Umírání. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.